Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı - MİGA

MİGA Kimlerden Oluşur?

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı (MİGA), mevsimlik işçi göçü ile ilgili çalışan araştırmacılar, akademisyenler ile yerel, ulusal ve uluslararası ilgili kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili sosyal tarafların temsilcileri ve bireylerden oluşmaktadır. MİGA, ilk toplantısını Haziran 2010’da gerçekleştirmiştir.

Kimler Katılabilir?

MİGA, amaçlarını ve çalışma prensiplerini kabul eden ilgili tüm kişilere ve kuruluşlara açıktır.

Amaçlarımız

Mevsimlik işçi göçü konusunda var olan durum ile ilgili bilgi toplamak ve değerlendirme yapmak;

Mevsimlik göç eden işçilerin ve ailelerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, kamuoyu oluşturmak;

İlgili tüm tarafları (yerel, ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşları, işverenler, işçi ve işveren örgütleri, vb.) sorumluluklarını yerine getirmeye ve çözüm yolları aramaya çağırmak;

Bu alanda çalışanlar arasındaki iletişimi arttırmak ve geliştirebilecekleri ortak çalışmaları desteklemek;

Kısa ve orta vadede mevsimlik göç eden işçilerin ve ailelerinin yaşadığı sağlık, güvenlik, ulaşım, barınma ve eğitim sorunlarının çözümüne yönelik sosyal politikaları önermek ve mevcut uygulamaları izlemek;

Mevsimlik işçilerin karar alma süreçlerine dâhil olmasına yönelik çalışmak ve buna yönelik örgütlenme faaliyetlerine destek olmaktır.

Temel Prensiplerimiz

MİGA, küreselleşen emek piyasası çerçevesinde mevsimlik göç eden işçilerin ve ailelerinin içinde bulundukları koşulları (ulaşım, barınma ve çalışma koşulları) ve yaşadıkları sosyal dışlanmayı evrensel insan haklarının ve yasal hakların ihlali olarak değerlendirir. Bu çerçevede MİGA yukarıda sıralanan amaçlar için çalışırken:
Emek sömürüsüne karşı;
Çocuk işçiliğine karşı;
Etnik, bölgesel ve dinsel ayrımcılığa karşı;
Toplumsal cinsiyet temelli prensipler ile hareket eder.
 
MİGA İletişim:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
rc.mig@bilgi.edu.tr / Tel. 0212 311 52 11