Resmi Kurumlar

T.C. Adalet Bakanlığı      

Web: www.adalet.gov.tr

 

T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Web: www.euturkey.org.tr

 

T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu Başkanlığı

Web: http://www.tanitmafonu.gov.tr/

 

T.C. Başbakanlık Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Dairesi Başkanlığı (TİKA)

Web: www.tika.gov.tr

 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Web: https://www.csgb.gov.tr/

 

Çalışma Genel Müdürlüğü

Web: https://www.csgb.gov.tr/cgm/

 

Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü(DİYİH)

Web: http://www3.csgb.gov.tr/csgbPortal/diyih.portal

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Web: www.mfa.gov.tr

 

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Web: http://sam.gov.tr/

 

Yurtdışı Tanıtma ve Kültür İşleri Genel Müdürlüğü (TKGM)

Web: http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?fb7c5485-188d-44ad-9a9f-ae65ceb9ce53

 

T.C. İçişleri Bakanlığı

Web: www.icisleri.gov.tr

 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Web: http://www.goc.gov.tr/main/

 

Emniyet Genel Müdürlüğü

Web: www.egm.gov.tr

 

Interpol Dairesi Başkanlığı

Web: www.egm.gov.tr/daire.interpol

 

Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı

Web: http://www.pasaport.pol.tr/Sayfalar/default.aspx

 

Hudut Kapıları Daire Başkanlığı

Web: http://www.hudutkapilari.pol.tr/Sayfalar/default.aspx

 

Türkiye İstatistik Kurumu

Web: http://www.tuik.gov.tr/Start.do

 

T.C Kalkınma Bakanlığı 

Web: http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/index.aspx

 

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Web: http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/SosyalSektorlerveKoordinasyonGenelMudurlugu.aspx

 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Web: http://www.aile.gov.tr/

 

T.C. Sağlık Bakanlığı

Web: https://www.saglik.gov.tr

 

T.C. İstanbul Valiliği

Web: www.istanbul.gov.tr

 

Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA)

Web: http://www.tuba.gov.tr/

 

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)

Web: www.tubitak.gov.tr

 

Türkiye İş Kurumu (İşkur)

Web: www.iskur.gov.tr

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Web: https://www.ytb.gov.tr/

 

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)

Web: http://www.todaie.gov.tr