Euro-Türkler

2006-2007

Belçika-Türkleri: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü Engel mi?

Ayhan Kaya ve Ferhat Kentel tarafından 2006-2007 yıllarında yürütülen araştırmayla Belçika’daki Türkler’in demografik haritasını çıkarmanın yanında bu grupların Avrupa Birliği, Avrupalılık kavramlarına yaklaşımları, Belçika ve Türkiye ile ilgili düşünce ve eğilimleri incelendi. King Baudouin Vakfı tarafından desteklenen çalışma, “Belgian Turks: A Bridge or a Breach between Turkey and the European Union?” adıyla yayınlandı. Çalışma ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından “Belçika-Türkleri: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü Engel mi?” adıyla basıldı.

http://www.bilgiyay.com/p/342/belcika-turkleri-turkiye-ile-avrupa-birligi-arasinda-kopru-mu-engel-mi

 

2003-2004

Euro-Türkler: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü Engel mi? 

Ayhan Kaya ve Ferhat Kentel tarafından 2003-2004 yıllarında Almanya ve Fransa’da gerçekleştirilen araştırma, Avrupalı Türkler’in ya da diğer bir deyişle Euro-Türkler’in siyasal kültürünü incelemekte ve aynı zamanda Fransa’da ve Almanya’da göçmenlerin entegrasyon modelleri arasında bir karşılaştırma yapmaktadır. Bu amaçla, araştırmada Almanya ve Fransa’daki Euro-Türkler’in demografik haritası çıkarılmış, AB ve Avrupalılık kavramlarına yaklaşımları incelenmiş, “yeni vatan” Almanya/Fransa ve “ana vatan” Türkiye ile ilgili düşünce ve eğilimleri saptanmıştır. Araştırma kapsamında Almanya ve Fransa’daki entellektüeller, siyasetçiler ve sanatçılarla 60 adet derinlemesine görüşme ve 20 adet odak grup görüşmesi yapıldı. Buna ek olarak, Almanya’da 1065, Fransa’da ise 600 adet anket uygulandı. Araştırma raporu; Centre for European Policy Studies (CEPS) tarafından “Euro-Turks: A Bridge or a Breach between Turkey and the European Union? A comparative Study of French-Turks and German-Turks” adıyla yayınlandı. Çalışma ayrıca 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından “Euro-Türkler: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü, Engel mi?” adıyla basıldı.

 http://www.bilgiyay.com/p/349/euro-turkler-turkiye-ile-avrupa-birligi-arasinda-kopru-mu-engel-mi

Araştırma raporuna (İngilizce) erişmek için: 

http://www.ceps.eu/publications/euro-turks-bridge-or-breach-between-turkey-and-european-union-comparative-study-french