Tarlabaşı Toplum Merkezi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul’un Beyoğlu-Tarlabaşı semtinde kent yaşamına uyuma yönelik bir sosyal etkileşim ve çok-kültürlü biraradalık modeli geliştirmek amacıyla Eylül 2006’da Tarlabaşı Toplum Merkezi’ni kurdu. Avrupa Birliği’nden sağlanan fon ile çalışmalarına başlayan Toplum Merkezi’nde özellikle göç ve yoksulluk kaynaklı sorunlarla mücadelede en dezavantajlı konumda olan kadın, çocuk ve gençlere yönelik sosyal ve eğitsel alanda destek sağlayıcı çalışmalar yürütülmektedir.
 

Merkez halen, sürdürebilirliği sağlamak amacıyla kurulan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Birçok yerli ve yabancı akademisyen, araştırmacı, öğrenci yanı sıra kamu, STK ve basın temsilcileri tarafından ziyaret edilen, çalışmaları izlenen Tarlabaşı Toplum Merkezi benzer merkezlerin sayısının artmasını amaçlamaktadır.

Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kuruluş süreci ve faaliyetlerinin Merkez çalışanları, gönüllüleri ve araştırma ekibince anlatıldığı Hayalden Gerçeğe: Tarlabaşı Toplum Merkezi Deneyimi adlı kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından 2010 yılında yayımlandı.

 

İletişim

Adres: Çukur Mah. Zerdali Sokak No.9 Tarlabaşı-Beyoğlu İstanbul
Tel. 0212 297 23 05
iletisim@tarlabasi.org
www.tarlabasi.org