İç Göç Çalışmaları

2016-2017

Proje "Adana'da Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi"
İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bernard van Leer Vakfı desteği ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Şubat 2016-Şubat 2017 döneminde “Adana'da Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi” projesini yürüttü. 2016 yazında Adana’nın Karataş ilçesinin Tuzla ve Karagöçer mahalleleri ile Yüreğir ilçesinin Kadıköy mahallesinde gerçekleştirilen ihtiyaç tespitine yönelik saha araştırması kapsamında 643 yetişkin ve 333 çocuk (12-18 yaş) anketiyle yaklaşık 4000 kişinin demografik verileri ile eğitim, çalışma ve sağlık alanlarındaki bilgileri toplanmıştır. Çalışmanın niteliksel aşamasındaysa annelerle derinlemesine görüşmeler ve odak gruplar ile çocuklarla odak gruplar yanı sıra bölgedeki muhtarlar, tarım aracıları, imamlar, esnaf ve okul yetkilileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Araştırma bulguları ile belirlenen politika alanlarına dair çözüm önerilerini içeren rapora elektronik olarak erişilebilir. Özellikle 0-8 yaş çocukların yaşam koşullarını iyileştirme amacını taşıyan proje, kamu ve sivil toplumda ilgili tüm paydaşlarla ortak çalışılarak, bu önerilerin kalıcı bir biçimde uygulanabilmesinin sağlanması hedefiyle devam edecektir. Raporun tam metni ile Türkçe ve İngilizce özetlerine şu bağlantıdan ulaşılabilir:

 

2009-2010

Proje “Seçeneğin Var, Sesimi Duy”
İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ortak olarak yer aldığı ve Başak Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yürütülen proje, Hollanda İstanbul Başkonsoloslugu Matra-Kap İnsan Hakları Fonu tarafından desteklendi. “Seçeneğin Var, Sesimi Duy” projesi, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Girişimi Türkiye 2001 programı kapsamında 2004 yılında desteklenen SES-ÇIK “Sorun Etme-Sahip Çık” proje verilerinin güncellenmesini amaçlamaktadır. Aralık 2009-Eylül 2010 döneminde gerçekleştirilen proje kapsamında İstanbul’da 15 ilçede 353 aile, 527 çocuk ve genç ile anket çalışması uygulandı. Bu görüşmeler sonucunda, çocuk ve gençlerin sosyo-ekonomik koşulları, eğitim olanakları ve düzeyleri, çalışma şartları, gelecekle ilgili beklentileri ve ihtiyaçları gibi konularda bilgilere ulaşıldı. Çalışma, “SES-DUY Seçeneğin Var Sesimi Duy: Zorunlu Göçün Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri 2004-2010 Karşılaştırmalı Araştırma Sonuçları” adıyla Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı. 
 
2007-2008 
 
Seminer Dizisi “Türkiye'de İç Göç Seminerleri 2007-2008”
15 Kasım 2007, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü
Ayhan Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
"Günümüz Türkiye'sinde Yaşanan İç Göçler: Bütünleşme mi Geri Dönüş mü?"
 
25 Aralık 2007, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü
Murat Güvenç (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
"Göçmenleri İzlemek: 1990-2000 Nüfus Sayım Örneklemleri üzerinde İlişkisel Çözümlemeler"
 
27 Şubat 2008, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü
Bekir Ağırdır (Konda Araştırma)
“’Biz Kimiz’ Toplumsal Yapı Araştırması Verileriyle Türkiye'de İç Göç”
 
16 Nisan 2008, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü
Alper Şen (Sıfır Film ve Reklam Yapımcılık); Hamit Temel (Kooperatif Yolunda Geri Kazanım Derneği)
"Hakkari'den Ankara'ya Kağıtçılar"
 
Konferans “Günümüz Türkiyesi’nde İç Göç: Bütünleşme mi Geri Dönüş mü? Proje Bulguları Sunumu”
9 Haziran 2008, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü
Konuşmacılar: Doç. Dr. Ayhan Kaya, Doç. Dr. İ. Emre Işık, Bahar Şahin, Pelin Aksoy, Basri Çağlayan, Esra Elmas, Şafak Velioğlu 
 
Panel “Tazminat Yasasından Sonra”
9 Haziran 2008, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü
Düzenleyen(ler): İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Helsinki Yurttaşlar Derneği
Program
13:00 – 13:15 Kayıt
13:15 – 13:30 Açılış: Emel Kurma, Helsinki Yurttaşlar Derneği
13:30 – 14:00 Elif Kalaycıoğlu, TESEV
14:00 – 14:45 Tartışma
14:45 – 15:00 Kahve Molası
15:00 – 15:30 van Boven/Bassiouni İlkeleri- Veysel Eşsiz, Helsinki Yurttaşlar Derneği
15:30 - 17:30 Tartışma ve Öneriler
 
2006-2007
 
Proje “Günümüz Türkiye’sinde Yaşanan İç Göçler: Bütünleşme mi Geri Dönüş mü?”

“Günümüz Türkiyesi’nde Yaşanan İç Göçler: Bütünleşme mi Geri Dönüş mü?” adlı araştırma projesi 2006-2007 döneminde TÜBİTAK’ın desteğiyle gerçekleştirildi. Projenin temel amacı, Türkiye’de zorunlu göç sürecinde mülksüzleşen göçmenlerin hem kentsel yaşamla hem de yerel ve ulusal ekonomiyle başarılı şekilde “bütünleşme”lerini sağlayacak önkoşulların neler olduğunu tespit etmek, bu doğrultudaki gerekliliklerin gerçekleştirilmesini engelleyecek ya da kolaylaştıracak yapısal ve bireysel koşulları tahlil etmektir. Araştırma raporu ve sonuçları “Türkiye’de İç Göçler Bütünleşme mi Geri Dönüş mü? İstanbul, Diyarbakır, Mersin” başlığıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından 2009 yılında yayımlandı.

2004-2005

Çalıştay “Risk Altındaki Çocuklar Eğitim Çalıştayı I”
 
17-18 Şubat 2005, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü
Düzenleyen(ler): İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Birimi; British Council
Program
Çalıştayın ana gündem maddesi, çoğunlukla göçmenlerin ve korunmasız grupların yaşadığı İstanbul Bilgi Üniversitesi civarındaki- Şişli Kuştepe Mahallesi ve Beyoğlu Dolapdere Mahallesi- okullarda okuyan çocukların eğitim sorunlarıdır. İlgili okullarda görev yapan öğretmenler, idareciler, psikolojik danışmanlar, Milli Eğitim bürokratları, yerel yöneticiler ve ilgili sivil toplum kuruluşları toplantıya katılmış, çözüme yönelik öneriler ele alınmıştır.
 
Panel “İç Göç ile Birlikte Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
19 Haziran 2004, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Düzenleyen(ler): İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Birimi; Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği
Program
Konuk Konuşmacı: Osman Baydemir (Diyarbakır Belediye Başkanı)
Yöneten: Doç. Dr. Ayhan Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Konuşmacılar: 
Dr. Betül Çelik (Sabancı Üniversitesi) “Zorunlu Göç Yaşayan İstanbul’daki Kürt Kadınların Sorunları” 
Prof. Dr. Esin Küntay (Mimar Sinan Üniversitesi) “Sokakta Çalışan Çocuklar”
Prof. Dr. Nilüfer Narlı (Kadir Has Üniversitesi) “İç Göç, Gettolaşma ve Yoksulluk”
Pınar Uyan (İstanbul Bilgi Üniversitesi) “Gecekondu Kadınlarının Kendilerini Var Etme Süreçleri”