Göç ve Edebiyat

2015
 
Panel “Çerkes Göçünün Edebiyata Yansımaları”
5 Aralık 2015, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü
Kolaylaştırıcı: Ulaş Sunata
Konuşmacılar: Erol Köroğlu, Melih Özel Ubıh, Ayla Kutlu, Hıfzı Topuz
 
2014
 
Panel “Göç ve Edebiyat: ‘Ermeni Tehciri’nin Edebiyata Yansımaları”
7 Kasım 2014, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü
Açılış Konuşması Marc Nichanian
Kolaylaştırıcı:     Ragıp Zarakolu
Katılımcılar: Fethiye Çetin, Halil İbrahim Özcan, Gülçiçek Günel Tekin, Zülküf Kışanak
 
2013
 
Konferans “Lozan’a Yeniden Bakmak: 90. Yılında Lozan Antlaşması - Mübadelenin Edebiyata Yansıması”
28 Eylül 2013, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü
Oturum Başkanı: Engin Kılıç, Sabancı Üniversitesi
Katılımcılar:
Herkül  Millas, Yazar
Şehnaz Şişmanoğlu, Kadir Has Üniversitesi
Ayşe Lahur Kırtunç, Ege Üniversitesi
Damla Demirözü, Ankara Üniversitesi
Kemal Yalçın, Yazar
 
2012
 
Konferans “100. Yılında Balkan Savaşlarının Edebiyata Yansımaları”
10 Kasım 2012, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü
Kolaylaştırıcı: Pınar Uyan Semerci
Engin Kılıç, “Göç, Travma ve Nefret Edebiyatı”
Güven Gürkan Öztan, “’Küçük Askerlere İntikam Öğütleri’ Balkan Savaşları ve Çocuk Edebiyatı”
Halil Berktay, “Balkan Savaşları ve Türk Proto-Faşizmi-Ömer Seyfettin’de Anti-Liberalizm, Anti Hümanizm, Bilimcilik, Ahlaküstülük ve Sosyal Darwinizm”
Emine İnanır, “Bulgar Yazın Metinlerinde Balkan Savaşlarına İlişkin Tipolojik Modeller”
 
Seminer “1950 Sonrası Türk Romanında Anadolu’dan İstanbul’a Göç”
1 Mart 2012, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü
Konuşmacı: Dr. Ali Kurt
Özet: Demokrat Parti iktidarı ile birlikte İstanbul’da başlayan yoğun imar faaliyetleri, sanayide yapılan yeni atılımlar, kırsal bölgelerden göçte İstanbul’u en gözde kent hâline getirmiştir. Yaşanan bu yoğun göç, doğal olarak hem göçenleri hem de göçülen yeni mekân olan İstanbul’u ve İstanbulluları derinden etkilemiş, Anadolu’dan göç edenlerle birlikte İstanbul, bir değişim ve dönüşüm süreci içine girmiştir. 1950 sonrası dönemde Anadolu’dan İstanbul’a yapılan göçlerin 1950–1980 arasında neşredilmiş romanlardaki aksinin anlatılacağı bu seminerde göç olgusu, Anadolu’dan İstanbul’a yapılan göçlerin sosyal, kültürel ve ekonomik nedenleri; göçün işlendiği bu romanlarda göç öncesi durum, göç süreci ve göç sonrası durum ile İstanbul’a göçenlerin durumu ve göçten sonra İstanbul’da meydana gelen değişiklikler açısından ele alınacaktır.
Özgeçmiş: Lisans ve yüksek lisans derecelerini İstanbul Üniversitesi’nden alan Ali Kurt, aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda “1950 Sonrası Türk Romanında Anadolu’dan İstanbul’a Göç (1950-1980)” adlı çalışmasıyla doktora eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Kurt, 2009 yılından beri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Arge ve Program Geliştirme bölümlerinde görevler üstlenmiştir. Çeşitli konferans ve seminerlere konuşmacı olarak katılan Kurt, aynı zamanda Ortaöğretim Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım ders kitapları yazarıdır.
 
2011
 
Konferans “Göç ve Edebiyat”
3 Kasım 2011, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü
Düzenleyen(ler): İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Goethe Institut Istanbul
Katılımcılar: Yüksel Pazarkaya, Selim Özdoğan, Zafer Şenocak
 
2010
 
Düşünme Toplantısı “Türkiye’de İç Göç ve Edebiyat”
11 Aralık 2010, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü
Program
13:00-15:00 “Türkiye’de İç Göç ve Edebiyat-Genel Bir Değerlendirme”
Katılımcılar: Turhan Günay, Erol Köroğlu, Ömer Türkeş
Moderatör: Pınar Uyan Semerci
15:00-15:15 Kahve Arası
15:15- 17:15 “Yazarların Gözünden Türkiye’de İç Göç”
Katılımcılar: Sema Kaygusuz, Murat Uyurkulak, Buket Uzuner
Moderatör: Süha Oğuzertem
17:15 -17:45 Değerlendirme
 
Panel “Göç ve Edebiyat” 

06 Kasım 2010, TÜYAP İstanbulKitap Fuarı
TÜYAP Beylikdüzü, Büyükada Salonu
Panelistler: Turhan Günay, Pınar Uyan, Osman Şahin