Göç: Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz

Çoğumuz için hem kişisel hem toplumsal tarihimizin, hafızamızın ve gündelik hayatımızın bir parçası olan göç olgusunu Türkiye toplumu olarak ne kadar biliyoruz, üzerine ne kadar düşünüyoruz? Bildiklerimizin ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış? Göçmen ve mültecilerin içinde oldukları koşulları, hakları ve hep birlikte ortak ihtiyaçlarımız ile sorumluluklarımızı hiç duyduk mu?
 
Bu sorulara cevap aramak üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteği ile bir uzaktan eğitim çalışması hazırladık.
 
90 dakikalık bu çalışmada, göçe dair kavramsal, hukuki ve Türkiye’deki tarihsel bağlam ile özellikle mültecilerin güncel durumu, haklar, ortak ihtiyaçlar ve sorumluluklarımıza ilişkin bilgiler, uzman görüşleri ve göçmen ve mültecilerin deneyimlerini kendi anlatımlarıyla ele alan bölümler bulunmaktadır.
 

Çalışma şu linkten video olarak izlenebilir: 

https://youtu.be/9MqRSWJGU74

Ek olarak, Türkiye’de göç konulu belgesellerden bir seçki için ilgili link:

https://vimeo.com/329301366

Çalışmanın, kurumlarınızın online eğitim sistemlerine adapte edilmesi istendiği takdirde bizimle iletişime geçebilirsiniz.