Sivil Toplum Kuruluşları

Ad.dar (İstanbul'daki Suriyeli ve Filistinli-Suriyeli Mülteciler Toplum Merkezi)

Web: http://www.addarcenter.org/

 

Anadolu Kültür

Web: www.anadolukultur.org

 

Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV)

Web: http://www.bisavvakfi.org.tr/  

 

Balkan Türkleri Dayanışma ve Kültür Derneği (BAL-TÜRKLERİ)

Web: http://www.balturk.org.tr/

 

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF)

Web: http://www.balgoc.org.tr/bgf.html 

 

Başak Kültür ve Sanat Vakfı

Web: http://basaksanatvakfi.org.tr/

 

Batı Trakya Azınlıkları Yüksek Tahsilliler Derneği

Web: http://www.btaytd.com/v2/?lng=tr

 

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD)

Web: http://www.bttdd.org.tr/

 

Birleşmiş Milletler Türk Derneği

Web: http://www.unaturkey.org/

 

Bir Umut Derneği

Web: http://birumut.org/

 

Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği (ÇAÇA)

Web: http://www.cacader.com

 

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği

Web: http://www.eregder.com/

 

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)

Web: http://www.egitimreformugirisimi.org

 

Eşit Haklar için İzleme Derneği (EŞHİD)

Web: http://www.esithaklar.org/

 

Göçmen Dayanışma Ağı

Web: http://gocmendayanisma.org/

 

Hakikat Adalet Hafıza Çalışmaları Merkezi

Web: http://hakikatadalethafiza.org/

 

Halkların Köprüsü Derneği

Web: http://www.halklarinkoprusu.org/en

 

Hayata Destek Derneği

Web: http://www.hayatadestek.org/

 

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)

Web: http://www.ikv.org.tr/

 

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM)

Web: http://www.igamder.org/

 

İnsan Hakları Derneği

Web: http://www.ihd.org.tr/

 

İnsan Hakları Gündemi Derneği

Web: http://www.rightsagenda.org/

 

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)

Web: http://www.mazlumder.org/

 

İstanbul Hepimizin Girişimi

Web: http://www.istanbulhepimizin.org/

 

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Web: www.ikgv.org

 

İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu

Web: https://www.istabip.org.tr/insan-haklari-komisyonu

 

KIZILAY

Web: http://www.kizilay.org.tr/

 

Kültür Araştırmaları Derneği

Web: http://www.kulturad.org/

 

Kültürlerarası Araştırma ve Dostluk Vakfı

Web: http://www.karvak.com/

 

Lozan Mübadilleri Vakfı

Web: http://www.lozanmubadilleri.org.tr/

 

Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Web: http://www.mavikalem.org

 

Mülteci Destek Merkezi

Web: http://www.mudem.org

 

Mülteci Hakları Merkezi

Web: https://www.mhd.org.tr/

 

Mültecilerle Dayanışma Derneği

Web: www.multeci.org.tr

 

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)

Web: http://sgdd.org.tr/

 

Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAM)

Web: http://www.samardan.com/

 

Sosyal Haklar Derneği

Web: http://sosyalhaklardernegi.org/

 

Sosyal ve Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği

Web: http://www.sosyalkulturelyasam.org/

 

Sosyoloji Derneği

Web: http://www.sosyolojidernegi.org.tr/

 

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği

Web: http://tarlabasi.org/

 

Tarih Vakfı

Web: http://tarihvakfi.org.tr/

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Web: https://www.tog.org.tr

 

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV)

Web: http://www.tohav.org/

 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Web: http://turan.org.tr/

 

Türk Psikologlar Derneği

Web: https://www.psikolog.org.tr/

 

Türk Sosyal Bilimler Derneği

Web: http://tsbd.org.tr/

 

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)

Web: http://tesev.org.tr/tr/

 

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Web: http://www.tihak.org/

 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Web: http://tihv.org.tr/

 

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES)

Web: http://www.tuses.org.tr/

 

Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı

Web: http://www.tovak.org/

 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı

Web: http://www.tusev.org.tr/tr

 

Uçan Süpürge

Web: http://www.ucansupurge.org.tr/tr

 

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı

Web: https://ibc.org.tr/index.php?lang=TUR

 

Yeniden Derneği

Web: http://www.yeniden.org.tr/

 

Yuva Derneği

Web: http://www.yuva.org.tr/

 

Yükseliş İktisadi ve Stratejik Araştırmalar Vakfı

Web: http://yisav.org/