Üniversite Araştırma Merkezleri

Adnan Menderes Üniversitesi

Roman Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web: http://www.akademik.adu.edu.tr/aum/romanlar/default.asp

 

Ahi Evran Üniversitesi

Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web: http://goyum.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-25-34/genel-bilgiler

 

Anadolu Üniversitesi

Yurt Dışı Türkler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web: http://yutam.anadolu.edu.tr/tr/

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web: http://ybu.edu.tr/gpm/custom_page-285-iletisim.html

 

Avrasya Üniversitesi

Göç Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Web: http://www.avrasya.edu.tr/goc-sorunlari-arastirma-ve-uygulama-merkezi/

 

Bahçeşehir Üniversitesi

BAUMUS-Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi

Web: http://baumus.bahcesehir.edu.tr/about-baumus.aspx 

 

Bitlis Eren Üniversitesi

Nüfus Ve Göç Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Web: http://www.beu.edu.tr/ProgramDetay.aspx?zcms=692&zcmsID=8919

 

Boğaziçi Üniversitesi

Avrupa Çalışmaları Merkezi

Web: http://www.buces.boun.edu.tr/

 

Celal Bayar Üniversitesi

Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web: http://nugam.cbu.edu.tr/tanitim.1557.tr.html

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web: http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb//Icerik/Icerik.php?KOD=19081

 

Ege Üniversitesi

Avrupa Dilleri ve Kültürleri Araştırma Merkezi (ADİKAM)

Web: http://adikam.ege.edu.tr/

 

Gaziantep Üniversitesi

Göç Enstitüsü

Web: http://goc.gantep.edu.tr

 

Hacettepe Üniversitesi

Nüfus Etütleri Enstitüsü

Web: www.hips.hacettepe.edu.tr

 

Hacettepe Üniversitesi

HUGO-Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi

Web: http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)

Web: http://www.cocukcalismalari.org/

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web: http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/

 

İstanbul Üniversitesi

Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web: http://www.istanbul.edu.tr/tr/content/akademik/merkezler

 

Kadir Has Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları (AUM)

Web: http://www.khas.edu.tr/abaum

 

Koç Üniversitesi

MİREKOÇ- Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web: https://mirekoc.ku.edu.tr/tr/

 

Marmara Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Web: http://murcir.marmara.edu.tr

 

Marmara Üniversitesi

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Web: http://keyem.marmara.edu.tr/uygulama-ve-arastirma-merkezi/merkezin-mesaji/

 

Polis Akademisi

Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi

Web: http://www.pa.edu.tr/Default.aspx?page=Main

 

Sakarya Üniversitesi

Diaspora Araştırmaları Merkezi 

Web: http://www.diam.sakarya.edu.tr/

 

Yeditepe Üniversitesi

Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web: http://www.yeditepe.edu.tr/tr/haber/yeditepe-universitesi-kursel-egitim-ve-kultur-arastirmalari-uygulama-ve-arastirma-merkezi

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR)

Web: www.balkar.yildiz.edu.tr