Çocuk İşçiliği

2017-2020

Proje "Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Araştırma ve Model Geliştirme"

"Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Araştırma ve Model Geliştirme Projesi" 2017-2021 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde Inditex finansal desteğiyle yürütüldü.

Çalışan çocukların yaşadığı sorunları tüm boyutları ile anlamaya çalışan bu pilot çalışma, İstanbul’da Bağcılar ve Küçükçekmece’de gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın çocuk işçiliği alanında yapılacak diğer araştırmalara ışık tutmasını temenni ediyoruz. Bu iki bölgede çalışan çocukların durumunu ortaya çıkarmanın sınırlılıklarını ve güçlüklerini bilmekle beraber hem çocukları hem de çalışan çocukların ebeveynlerine yönelik bu saha araştırmasının, Türkiye’de çocuk işçiliğini anlamaya dair önemli ipuçları sunabileceğini ve çocuk işçiliğini önlemeye dair mücadelede doğru politikaların ve uygulamaların izlenmesine katkı sunabileceğini umuyoruz.

Yoksulluk, çocuk işçiliğinin en önemli nedeni olarak görülmektedir. Yoksullukla birlikte, eğitime erişememe, göç, yetişkinlerin işsiz kalması ve aile gelirinin düşüklüğü, ailedeki geleneksel bakış açısı, mevzuatın eksiklikleri ve uygulanamaması ve işverenlerin çocuk işgücü talebi gibi nedenler de çocuk işçiliğine yol açmaktadır. Bu araştırma raporu; kentte çocuk işçiliğini önlemeye yönelik model geliştirme konusunda yürüttüğümüz bir projenin parçasıdır. Tüm çocukların çocuk hakları kapsamında üstün yararlarını gözetmeyi ve bu perspektifle çocuk işçiliğiyle mücadeleyi hedeflemektedir.

Daha fazla bilgi ve yayınlar için: https://cocukisciligineson.bilgi.edu.tr/

 

2016-2019 

Proje "Adana'da Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi"

“Adana’da Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi” projesi, Bernard van Leer Vakfı desteği ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 2016-2017 yıllarında gerçekleştirildi. Çukurova'da mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadıkları üç çadır alanında yürütülen saha araştırması ile özellikle 0-8 yaş çocukların ve ebeveynlerinin ihtiyaçlarının tespit edilmesi yanı sıra Türkiye'de mevsimlik tarım işçiliğinin yaygın olduğu diğer alanlarda da ihtiyaç belirlemede güvenle kullanılabilecek bir araştırma modelinin geliştirilmesi amaçlandı. Araştırma bulguları ve çözüm önerilerini içeren rapor “Ben Kendim Büyüdüm Demiyorum” başlığıyla yayımlandı. 

Projenin diğer bir hedefi olarak araştırma bulgularına dayanarak sorunların çözümüne yönelik modeller geliştirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin yoksulluk gibi yapısal sebepleri olsa da yoksulluğun bu çocukların yaşamında bir kısır döngü olmasını engellemek açısından eğitimin önemi üzerinde duruldu. Yine araştırma bulgularına dayanarak çocukların okul ile daha güçlü bağlar kurmaları ve burada desteklendiklerini hissetmeleriyle okul devamlarının güçlenebilmesi ve bu süreçte öğretmenlerin de hem çocukların içinde bulundukları dezavantajlı koşullarda onlara destek olabilmeleri hem de eğitimde kapsayıcılığı sağlamaları için güçlendirilmeleri gereği ele alındı. Bu kapsamda mevsimlik gezici tarım işçiliğinde çocukların durumu hakkında bilgiler yanında eğitimciler ve çocuklarla gerçekleştirilebilecek bilgilendirici ve güçlendirici etkinlikleri içeren “Kapsayıcı ve Katılımcı Okullar için Eğitimcilere Yönelik Çocuk İşçiliği ve Ayrımcılıkla Mücadele Rehberi: Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çocukları ve Eğitim” başlıklı rehber hazırlandı.

Daha fazla bilgi için tıklayın