Uluslararası Kuruluşlar

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

Web: http://www.unhcr.org/tr/

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Web: http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home.html

 

British Council

Web: https://www.britishcouncil.org.tr/

 

Caritas

Web: http://www.caritas.org/where-caritas-work/europe/turkey/

 

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

Web: http://www.ifea-istanbul.net/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=38&Itemid=274&lang=tr

 

Fransız Kültür Merkezi

Web: http://www.ifturquie.org/

 

Goethe Enstitüsü

Web: https://www.goethe.de/ins/tr/tr/sta/ist.html

 

Uluslararası Af Örgütü

Web: https://www.amnesty.org.tr/

 

Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

Web: https://www.iom.int/

 

Uluslararası Katolik Muhacerat Komisyonu (ICMC)

Web: https://www.icmc.net/