Güncel Duyurular

 

MİGA Konferansı 2021 

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı (MİGA) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan MİGA Konferansı “İnsana Yakışır İş: Mevsimlik Tarımdaki İşgücünün Çalışma, İstihdam ve Yaşam Koşulları” temasıyla 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Hem Türkiye’de hem de dünyada “mevsimlik işçi göçü” olgusunun tüm boyutlarının, akademi, sivil toplum, kamu ve özel sektörde yer alan paydaşların deneyimlerinin ve araştırma sonuçlarının paylaşılması ve tartışılması yoluyla ele alınmasını amaçlayan konferansa başvuru için detaylı bilgilere şuradan erişilebilir. Son başvuru tarihi 6 Eylül 2021. 

III. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı

III. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nı 4 Aralık 2021 tarihinde düzenleyerek, göç alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem birbirleriyle hem de bu alanda farklı disiplinlerde ve/veya disiplinlerarası çalışan deneyimli akademisyenlerle buluşturmak amacıyla yine bir araya gelmeyi umuyoruz. Bu yıl da COVID-19 pandemisine yönelik tedbir amaçlı olarak konferansı çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Detaylı bilgilere şuradan erişilebilir, program duyurulacaktır.

Göç Farkındalık Dersi

Göç olgusunu ve özellikle mültecilerin durumunu tarihsel, hukuki ve sosyal boyutlarıyla ele alarak, bu konu üzerine düşünmemize katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan “Göç: Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz” videoları “Göç Farkındalık Dersi başlıklı çevrimiçi bir eğitim haline getirildi. Dersler kısa video anlatımların yanı sıra ek okumalar, ilgili video ve podcast kaynaklar ile sanatsal çalışmalara bağlantıları içermektedir. Çevrimiçi eğitimde yer alan kısa testler tamamlandığında katılımcılara sertifika verilecektir. Göç ve mültecilik hakkında bilgi ve farkındalığı arttırarak, insan hakları ve saygı temelinde bir arada yaşamımızın güçlenmesine katkı sunması amaçlanan bu eğitim hakkında daha fazla bilgi ve katılmak için tıklayınız.

"MİGA Büyüteç Konuşmaları 3" Video Kaydı Yayınlandı

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı (MİGA), 2010 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda  bu alanda çalışan farklı paydaşları bir araya getirmektedir. MİGA, 2020 yılından itibaren ise çeşitli başlıklarda çalışma grupları oluşturarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi başta olmak üzere çocukların haklarına erişimi için bir araya gelen MİGA-Çocuk Çalışma Grubu, bu konuda mücadeleyi genişletmek ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla Büyüteç Konuşmaları başlıklı çevrim içi etkinlikleri başlatmıştır. 

26 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenen Büyüteç Konuşmaları 3 ile Hayata Destek Derneği tarafından mevsimlik tarımda çocuk işçiliği alanında yürütülen çalışmalar "Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil" başlığıyla ele alındı.

Etkinlik video kaydı şuradan izlenebilir. Diğer Büyüteç Konuşmaları video kayıtlarına da şuradan erişilebilir. 
 

Toplumsal Araştırma Yöntemleri için Bir Rehber Yayınlandı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen, Research Worldwide Istanbul ve Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü tarafından desteklenen “Araştırma Metodolojileri Okulu” projesi kapsamında, Emre Erdoğan ve Pınar Uyan Semerci “Toplumsal Araştırma Yöntemleri için Bir Rehber: Gereklilikler, Sınırlılıklar ve İncelikler” başlıklı açık kaynak kitabı kaleme aldılar.  
 
Açık kaynağa erişim ve ayrıntılı bilgi için http://arastirmarehberi.org/
 

İnfodemi Eğitimi: COVID-19 Döneminde ve Sonrasında İnfodemiyle Mücadele

İnfodemi Eğitimi Projesi, katılımcıların COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilere karşı dayanıklılığını arttırabilmek için çevrimiçi eğitim aracı oluşturarak sivil katılım, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve medya okur-yazarlığına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Üniversite derslerinde, STK eğitimlerinde ve web sitesi üzerinden kullanılabilen bu çevrimiçi eğitim aracı yanlış bilgi, sahte haber ve çeşitli bilgi düzensizlikleri ile mücadele etmeyi hedeflemektedir.
Proje hakkında daha fazla bilgi için www.infodemiegitimi.org
 

TurkuazLab - Türkiye'de Kutuplaşmayı Azaltmak için Stratejiler ve Araçlar Projesi

TurkuazLab Projesi, Türkiye toplumunda kutuplaşma ve bunun verdiği zararlar hakkında farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de insan hakları, sosyal uyum ve ötekine saygının hâkim olduğu yeni bir ekosisteme katkı sağlamak için sivil toplum, akademi, medya ve siyasi partileri kutuplaşmayı azaltacak stratejiler ve araçlar ile donatmayı amaçlamaktadır.
Daha fazla bilgi için: https://www.turkuazlab.org/ 
 

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eğitimi: Giriş Modülü Yayınlandı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 2017 senesinden beri yürütmekte olduğumuz "Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Araştırma ve Uygulama Projesi” kapsamında hazırlanan bu video eğitimle çocuk işçiliğiyle mücadele için çocuk hakları, çocuk işçiliğinin tanımı, çocuk işçiliğinin çocukların gelişimindeki olumsuz etkileri, bu konudaki yasal düzenlemeler ve mücadele konusunda yapılabilecekler gibi başlıklar ele alındı. 10'ar dakikalık 3 bölümden oluşan eğitime şuradan erişilebilir.