Güncel Duyurular

 

Türkiye'de NEET Gençlerin Profillerini İyi Olma Hali Perspektifinden Belirleme ve Politika Geliştirme Çalışması

TÜBİTAK  2519 – COST Çalışma Grubu Destek Programı (Proje No: 222K388) tarafından desteklenen proje, çok yöntemli bir araştırma ile gençlerin iyi olma halini temel alarak NEET statüsü taşıyan 15-24 yaş arası gençlerin Türkiye’ye özgü gerçekçi bir profilini çizmeyi amaçlamaktadır. 2023-2025 yıllarında yürütülecek proje hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

V. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı 

V. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nda bu yıl da göç alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem birbirleriyle hem de bu alanda farklı disiplinlerde ve/veya disiplinlerarası çalışan deneyimli akademisyenlerle buluşturmak amacıyla bir araya geleceğiz. Konferans 2 Aralık 2023 Cumartesi günü santralistanbul Kampüsü ve çevrimiçinde.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

PODCAST Serisi "Öteki Hikayeler: Göç, Sanat, Birlikte Yaşam"

Öteki Hikâyeler başlıklı sergiyle başladığımız sanat ve insan hareketliliği arasındaki ilişki üzerine söyleşimize bir podcast serisiyle devam ediyoruz. Öteki Hikâyeler: Göç, Sanat, Birlikte Yaşam podcast serisi bu ilişkiyi üç ana tema altında inceleyecek. Akademisyenler, sanatçılar, aydınlar ve STK paydaşları ile gerçekleştirilecek söyleşilerle sanatın göç, dayanışma ve göçmenlerle sanatın birlikte yaşama konusunda bilinçlendirme ve politika oluşturma üzerindeki etkileri ile sosyal uyumla ilgili yerel ve küresel iyi uygulamalar ve öğrenilen dersler ele alınacak.

İlk yayın tarihi 31 Ocak 2022!

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Öteki Hikâyeler sergisi 7 Şubat 2022 tarihine kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde ziyaret edilebilir. 

 

MİGA Konferansı 2021 

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı (MİGA) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan MİGA Konferansı “İnsana Yakışır İş: Mevsimlik Tarımdaki İşgücünün Çalışma, İstihdam ve Yaşam Koşulları” temasıyla 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Hem Türkiye’de hem de dünyada “mevsimlik işçi göçü” olgusunun tüm boyutlarının, akademi, sivil toplum, kamu ve özel sektörde yer alan paydaşların deneyimlerinin ve araştırma sonuçlarının paylaşılması ve tartışılması yoluyla ele alınmasını amaçlayan konferansa başvuru için detaylı bilgilere şuradan erişilebilir. Son başvuru tarihi 6 Eylül 2021. 

 

Göç Farkındalık Dersi

Göç olgusunu ve özellikle mültecilerin durumunu tarihsel, hukuki ve sosyal boyutlarıyla ele alarak, bu konu üzerine düşünmemize katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan “Göç: Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz” videoları “Göç Farkındalık Dersi başlıklı çevrimiçi bir eğitim haline getirildi. Dersler kısa video anlatımların yanı sıra ek okumalar, ilgili video ve podcast kaynaklar ile sanatsal çalışmalara bağlantıları içermektedir. Çevrimiçi eğitimde yer alan kısa testler tamamlandığında katılımcılara sertifika verilecektir. Göç ve mültecilik hakkında bilgi ve farkındalığı arttırarak, insan hakları ve saygı temelinde bir arada yaşamımızın güçlenmesine katkı sunması amaçlanan bu eğitim hakkında daha fazla bilgi ve katılmak için tıklayınız.

 

Toplumsal Araştırma Yöntemleri için Bir Rehber Yayınlandı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen, Research Worldwide Istanbul ve Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü tarafından desteklenen “Araştırma Metodolojileri Okulu” projesi kapsamında, Emre Erdoğan ve Pınar Uyan Semerci “Toplumsal Araştırma Yöntemleri için Bir Rehber: Gereklilikler, Sınırlılıklar ve İncelikler” başlıklı açık kaynak kitabı kaleme aldılar.  
 
Açık kaynağa erişim ve ayrıntılı bilgi için http://arastirmarehberi.org/
 

İnfodemi Eğitimi: COVID-19 Döneminde ve Sonrasında İnfodemiyle Mücadele

İnfodemi Eğitimi Projesi, katılımcıların COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilere karşı dayanıklılığını arttırabilmek için çevrimiçi eğitim aracı oluşturarak sivil katılım, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve medya okur-yazarlığına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Üniversite derslerinde, STK eğitimlerinde ve web sitesi üzerinden kullanılabilen bu çevrimiçi eğitim aracı yanlış bilgi, sahte haber ve çeşitli bilgi düzensizlikleri ile mücadele etmeyi hedeflemektedir.
Proje hakkında daha fazla bilgi için www.infodemiegitimi.org
 

TurkuazLab - Türkiye'de Kutuplaşmayı Azaltmak için Stratejiler ve Araçlar Projesi

TurkuazLab Projesi, Türkiye toplumunda kutuplaşma ve bunun verdiği zararlar hakkında farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de insan hakları, sosyal uyum ve ötekine saygının hâkim olduğu yeni bir ekosisteme katkı sağlamak için sivil toplum, akademi, medya ve siyasi partileri kutuplaşmayı azaltacak stratejiler ve araçlar ile donatmayı amaçlamaktadır.
Daha fazla bilgi için: https://www.turkuazlab.org/ 
 

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eğitimi: Giriş Modülü Yayınlandı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 2017 senesinden beri yürütmekte olduğumuz "Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Araştırma ve Uygulama Projesi” kapsamında hazırlanan bu video eğitimle çocuk işçiliğiyle mücadele için çocuk hakları, çocuk işçiliğinin tanımı, çocuk işçiliğinin çocukların gelişimindeki olumsuz etkileri, bu konudaki yasal düzenlemeler ve mücadele konusunda yapılabilecekler gibi başlıklar ele alındı. 10'ar dakikalık 3 bölümden oluşan eğitime şuradan erişilebilir.