Güncel Duyurular

 

Webinar Serisi "2000-2020 Türkiye'de Çocuk İşçiliğiyle Mücadeleyi Değerlendirmek"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediğimiz webinar serisine davetlisiniz. İki haftaya yayılan seri boyunca Türkiye'de çocuk işçiliğiyle mücadelenin son 20 yılını ele alacağız.

İlk oturum 10 Haziran 2020, Çarşamba saat 17.00-19.00.

Ayrıntılı program duyurulacaktır. Detayları şu adresten de takip edebilirsiniz: https://cocukisciligineson.bilgi.edu.tr/

 

Covid-19 Salgınında Mevsimlik Tarım İşçilerinin Koşullarını Konuşuyoruz - 4 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak özellikle Covid-19 salgını döneminde mevsimlik tarım işçilerinin koşullarını ele almak üzere bir webinar dizisi düzenliyoruz. Serinin dördüncü webinarında yerelden uzmanlarla farklı illerdeki koşullar, gözlemler ve yürütülen çalışmalar üzerinde duracağız. Etkinlik, 28 Mayıs 2020 Perşembe günü 17.00'da Sedat Benek (Harran Üniversitesi), Cansu Şen (Hayata Destek Derneği), Aysun Aydın (Ordu Kadını Güçlendirme Derneği) ve Tuğba Kontaş Azaklı (Ordu Kadını Güçlendirme Derneği) katılımıyla Pınar Uyan Semerci moderatörlüğünde gerçekleşecektir.

Etkinlik herkese açıktır, katılım için kayıt gerekmemektedir.

 

Covid-19 Salgınında Mevsimlik Tarım İşçilerinin Koşullarını Konuşuyoruz - 3

 
 
 
 

Covid-19 Salgınında Mevsimlik Tarım İşçilerinin Koşullarını Konuşuyoruz - 2

 
 
 
 

Covid-19 Salgınında Mevsimlik Tarım İşçilerinin Koşullarını Konuşuyoruz - 1

 

Göç: Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz

Hem kişisel hem toplumsal tarihimizin, hafızamızın ve gündelik hayatımızın önemli bir parçası olan göç olgusunu Türkiye toplumu içinde ele almak, özellikle üniversite öğrencilerinde farkındalık yaratmak üzere hazırladığımız uzaktan eğitim çalışması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 

BiLGi mag: 'Göçmen karşıtlığının temelinde tehdit algısı var'

BiLGi mag: “Türkiye’de Göçmen Karşıtı Tutumların Belirleyicileri” araştırması üzerine konuştuğumuz Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, önyargıların temelinde yatan tehdit algısının mültecilerle yakın bir temas kuruldukça azaldığına dikkat çekiyor.. Röportajın devamı için tıklayınız.
 

BiLGi Podcast yayında! 

Göç ve Toplum podcast serisini dinlemek için tıklayınız. 
 
 

MATILDE Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi

Türkiye'de BİLGİ AB Enstitüsü (https://eu.bilgi.edu.tr/tr/), BİLGİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Hayata Destek Derneği (https://www.hayatadestek.org/) tarafından gerçekleştirilecek proje hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.
 

Social Entrepreneurship Under Scrutiny: Livelihood and Employability of Refugees

Türkiye’de Gönüllülük: Katılım, Koşullar ve Hukuk

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Türkiye’de günümüzde yapılan gönüllü çalışmaların bir haritasını çıkarmak, gönüllülerin STK’lara katılım, gönüllüğün yapısı ve kazanımları için bir araştırma yürüttük. Amacımız, kimlerin gönüllülük yaptığı, gönüllüğün yapısı ve kazanımları konusunda genel durumu görünür kılmaktır. Bu şekilde, kurum olarak STK’ların, gönüllülerle olan ilişkisi hakkında bilgi edinmeyi ve sonrasında gerek STK’lara yönelik, gerekse gönüllülük yapmayı isteyen veya hâlihazırda gönüllülük yapanlara yönelik öneri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Araştırma sonuçları 13 Aralık 2019 tarihinde “Türkiye’de Gönüllülük: Katılım, Koşullar ve Hukuk” isimli konferansta paylaşılacaktır.

Detaylı program için tıklayınız.  

Araştırma sonuçları için tıklayınız.

 

Web Sitesi Yayında!

 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hem çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda ortaklaşa yürüttüğümüz proje ve aktivitelerin bulgu ve yayınlarını paylaşmak, hem de bu konuya ilişkin diğer tüm çalışmaların görünürlüğünü, yaygınlaşmasını artırmak ve farkındalık oluşumuna katkı sunmak amacıyla hazırladığımız http://cocukisciligineson.bilgi.edu.tr web sitesi yayına başladı. Web sitesine katkılarınız için bizimle cocukcalismalari@bilgi.edu.tr ve rc.mig@bilgi.edu.tr  adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.
 
 

Göç Alanında Saha Çalışanları İhtiyaçlar ve Öneriler Raporu

 
 
 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, İstanbul'da sivil toplum ve belediyelerde mültecilerle doğrudan çalışan saha çalışanlarının deneyimleri, yaşadıkları güçlükler ve iyi örnekleri ele almak üzere Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteğiyle Ekim-Kasım 2018'de bir dizi toplantı düzenledik. Hem bu alanda yürütülen projelerin sürdürülebilirliği ve başarısının, hem de sürecin içindeki tüm paydaşların ihtiyaç ve taleplerinin görünür kılınmasını amaçlayan bu çalışmaya dair rapora şuradan ulaşabilirsiniz.