Güncel Duyurular

 

"MİGA Büyüteç Konuşmaları 3" 26 Mayıs 2021, Saat 16.00

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı (MİGA), 2010 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda  bu alanda çalışan farklı paydaşları bir araya getirmektedir. MİGA, 2020 yılından itibaren ise çeşitli başlıklarda çalışma grupları oluşturarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi başta olmak üzere çocukların haklarına erişimi için bir araya gelen MİGA-Çocuk Çalışma Grubu, bu konuda mücadeleyi genişletmek ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla Büyüteç Konuşmaları başlıklı çevrim içi etkinlikleri başlatmıştır. 

26 Mayıs 2021 tarihinde 16.00-18.00 saatlerinde düzenlenecek Büyüteç Konuşmaları 3 ile Hayata Destek Derneği tarafından mevsimlik tarımda çocuk işçiliği alanında yürütülen çalışmalar "Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil" başlığıyla ele alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve etkinliğe katılım için tıklayın.
 

Toplumsal Araştırma Yöntemleri İçin Bir Rehber Yayınlandı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen, Research Worldwide Istanbul ve Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü tarafından desteklenen “Araştırma Metodolojileri Okulu” projesi kapsamında, Emre Erdoğan ve Pınar Uyan Semerci “Toplumsal Araştırma Yöntemleri İçin Bir Rehber: Gereklilikler, Sınırlılıklar ve İncelikler” başlıklı açık kaynak kitabı kaleme aldılar.  
 
Açık kaynağa erişim ve ayrıntılı bilgi için http://arastirmarehberi.org/
 

İnfodemi Eğitimi: COVID-19 Döneminde ve Sonrasında İnfodemiyle Mücadele

İnfodemi Eğitimi Projesi, katılımcıların COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilere karşı dayanıklılığını arttırabilmek için çevrimiçi eğitim aracı oluşturarak sivil katılım, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve medya okur-yazarlığına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Üniversite derslerinde, STK eğitimlerinde ve web sitesi üzerinden kullanılabilen bu çevrimiçi eğitim aracı yanlış bilgi, sahte haber ve çeşitli bilgi düzensizlikleri ile mücadele etmeyi hedeflemektedir.
Proje hakkında daha fazla bilgi için www.infodemiegitimi.org
 

TurkuazLab - Türkiye'de Kutuplaşmayı Azaltmak için Stratejiler ve Araçlar Projesi

TurkuazLab Projesi, Türkiye toplumunda kutuplaşma ve bunun verdiği zararlar hakkında farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de insan hakları, sosyal uyum ve ötekine saygının hâkim olduğu yeni bir ekosisteme katkı sağlamak için sivil toplum, akademi, medya ve siyasi partileri kutuplaşmayı azaltacak stratejiler ve araçlar ile donatmayı amaçlamaktadır.
Daha fazla bilgi için: https://www.turkuazlab.org/ 
 

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eğitimi: Giriş Modülü Yayınlandı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 2017 senesinden beri yürütmekte olduğumuz "Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Araştırma ve Uygulama Projesi” kapsamında hazırlanan bu video eğitimle çocuk işçiliğiyle mücadele için çocuk hakları, çocuk işçiliğinin tanımı, çocuk işçiliğinin çocukların gelişimindeki olumsuz etkileri, bu konudaki yasal düzenlemeler ve mücadele konusunda yapılabilecekler gibi başlıklar ele alındı. 10'ar dakikalık 3 bölümden oluşan eğitime şuradan erişilebilir.