Güncel Duyurular

 
Şehir Hepimizin
 
3 Aralık 2018'de 100. Şehir Hepimizin Programı yapıldı!
Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak düzenlediğimiz Şehir Hepimizin programlarını izlemek için tıklayın!
 
 
 
Çalışan Çocuk Araştırma Sonuçları Videografik: Hiç Karşılaşmadınız Mı?
 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle yürütülen "Çalışan Çocuk - Bağcılar ve Küçükçekmece Pilot Araştırması" temel bulgularını videografik olarak izleyebilirsiniz.
 
Hiç Karşılaşmadınız Mı?
 
 
Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları

 

Araştırma, "Fanusta Diyaloglar: Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları" başlığıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

 

Sunum ve Tartışma "Biz"liğin Aynasından Yansıyanlar - Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme
 

20 Aralık 2017, 16.00-18.30, İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul Kampüsü, E1-301

Kolaylaştırıcı: Cem Tüzün
Sunum: Pınar Uyan Semerci, Emre Erdoğan
Tartışmacılar: Ayhan Kaya, Laden Yurttagüler
 

20 Aralık 2017’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak “‘Biz’liğin Aynasından Yansıyanlar - Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme” isimli etkinlik gerçekleştirildi ve aynı isimli kitap tanıtıldı. Yayına kaynaklık eden, TÜBİTAK desteğiyle 2015-2017 yıllarında yürütülen “Diğeri ile Karşılaşmada Ötekileştirme/meyi Anlamak: Türkiye’de Gençlerle Empati ve Eşitliği Tartışmak” konulu araştırmanın sonuçları da aktarıldı.

Araştırma, farklı disiplinlerden ilgili literatürler ışığında, nitel ve nicel araştırmadan elde edilen veriler eşliğinde ötekileştirme/meyi anlamayı ve ötekileştirmeyle sonuçlanan eylemin belirleyenlerini saptamayı hedeflemiştir. “Ben/biz”i inşa ederken “diğeri”nden kendini ayırmanın vardığı uç nokta “ötekileştirme” olarak tanımlanabilir. Diğerini kendinle aynı düzeyde; aynı haklara sahip ve aynı ahlaki düzlemde görmeyen, önyargıyı da içeren ötekileştirme süreci; kişinin bir diğer kişiyi bir grubun parçası olarak değerlendirerek, ona belli birtakım negatif algı ve tutumlarla yaklaşmasıdır. Dünyada ve Türkiye’de sayısız olaya tanıklık eden 2,5 yıllık araştırma sürecinin ardından ortaya çıkan bu çalışmadaki amaç, ötekileştirmenin nasıl gerçekleştiği, hangi belirleyiciler etrafında geliştiği ve hangi biçimlerde kurgulandığını ortaya koymak; ötekileştirme mekanizmasının nasıl işlediğini anlamaya çalışmak ve ortaklıkları, farklılıkları, süreci etkileyen temel faktörleri belirlemektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

 

"Çalışan Çocuk" Bağcılar ve Küçükçekmece Pilot Araştırması

 

"Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Araştırma ve Model Geliştirme Projesi" 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle İstanbul'da yürütüldü. Çalışan çocukların yaşadığı sorunları tüm boyutları ile anlamaya çalışan bu pilot çalışma, İstanbul’da Bağcılar ve Küçükçekmece’de gerçekleştirilmiştir. Bu iki bölgede çalışan çocukların durumunu ortaya çıkarmanın sınırlılıklarını ve güçlüklerini bilmekle beraber hem çocuklara hem de çalışan çocukların ebeveynlerine yönelik bu saha araştırmasının, Türkiye’de çocuk işçiliğini anlamaya dair önemli ipuçları sunabileceğini ve çocuk işçiliğini önlemeye dair mücadelede doğru politikaların ve uygulamaların izlenmesine katkı sunabileceğini umuyoruz.

Araştırma raporu için tıklayın.

 

“Ben Kendim Büyüdüm Demiyorum” Araştırma Raporu yayımlandı

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Bernard van Leer Vakfı desteği ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 2016 yılında yürüttüğü “Adana’da Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi” konulu projenin araştırma bulguları ve çözüm önerilerini içeren “Ben Kendim Büyüdüm Demiyorum” başlıklı araştırma raporu yayımlandı.
 

Araştırma ana raporu için tıklayın 

Raporun Türkçe özeti için tıklayın.

Raporun İngilizce özeti için tıklayın.

 

Sergi "Exodus Déjà Vu"

 

Dünya çapındaki mülteci krizine odaklanan Exodus-Déjà Vu Sergisi, mültecilerin tehlikeli yolculuklarını yakından takip eden ve fotoğraflayan foto muhabir ve fotoğrafçıların çalışmalarını ortaya koymaktadır. Sergi, savaşı ve kaçan insanları belgelerle göstermekte ve farklı dilleri konuşan, farklı hayatları yaşayan fakat aynı “insan hakları”na sahip kişiler arasında bağlantı kurarak bu konuya ilişkin fikir birliği sağlamaktadır. 

17 Kasım-1 Aralık 2017, İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul Kampüsü, ÇSM Giriş Katı

http://www.bilgi.edu.tr/tr/haberler-ve-etkinlikler/haber/7679/panel-ve-sergi-exodus-deja-vu/

 

Panel "Exodus Déjà Vu"

 

Dünya çapında mülteci krizini konu alan “Exodus-Déjà Vu Sergisi”nin açılışı, bir panelle gerçekleştirildi. Pınar Uyan Semerci moderatörlüğünde uluslararası fotoğrafçılar Coşkun Aral, Roland Neveu, Suthep Kritsanavarin’in konuşmacı olduğu ve Balca Arda’nın tartışmacı olarak katıldığı panelde her geçen gün büyüyen mülteci krizi, savaşlar ve göç etmek zorunda kalan insanların hikâyeleri konuşuldu. Göç hikâyelerinde coğrafyalar ve insanlar değişse de oluşan tablonun hep aynı olduğu ve toplumun, yerinden edilen insanların ötekileştirilmesi sorununun yarattığı duruma ancak fotoğrafçıların belgelediği ölçüde tanık olduğu panelin tartışma konularının arasındaydı.