Güncel Duyurular

 

Göç: Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz

 
 
Hem kişisel hem toplumsal tarihimizin, hafızamızın ve gündelik hayatımızın önemli bir parçası olan göç olgusunu Türkiye toplumu içinde ele almak, özellikle üniversite öğrencilerinde farkındalık yaratmak üzere hazırladığımız uzaktan eğitim çalışması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 

Social Entrepreneurship Under Scrutiny: Livelihood and Employability of Refugees

Türkiye’de Gönüllülük: Katılım, Koşullar ve Hukuk

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Türkiye’de günümüzde yapılan gönüllü çalışmaların bir haritasını çıkarmak, gönüllülerin STK’lara katılım, gönüllüğün yapısı ve kazanımları için bir araştırma yürüttük. Amacımız, kimlerin gönüllülük yaptığı, gönüllüğün yapısı ve kazanımları konusunda genel durumu görünür kılmaktır. Bu şekilde, kurum olarak STK’ların, gönüllülerle olan ilişkisi hakkında bilgi edinmeyi ve sonrasında gerek STK’lara yönelik, gerekse gönüllülük yapmayı isteyen veya hâlihazırda gönüllülük yapanlara yönelik öneri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Araştırma sonuçları 13 Aralık 2019 tarihinde “Türkiye’de Gönüllülük: Katılım, Koşullar ve Hukuk” isimli konferansta paylaşılacaktır.

Detaylı program için tıklayınız.  

Araştırma sonuçları için tıklayınız.

Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı 2019

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, 9 Kasım 2019’da santralistanbul Kampüsü’nde Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nı* düzenliyoruz. Bu konferans çerçevesinde göç alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem birbirleriyle hem de bu alanda çalışan deneyimli akademisyenlerle buluşturmak hedeflenmiştir. Etkinlik herkesin katılımına açıktır ve kayıt yaptırmak gerekmemektedir.

*“Konferans Türkçedir ve çeviri imkânı yoktur (9 Kasım 2019).

 

Learning from the "Other": Discussions on the Experiences of Receiving Countries

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, 8 Kasım 2019’da santralistanbul Kampüsü’nde Learning from the "Other":  Discussions on the Experiences of Receiving Countries* başlıklı uluslararası bir konferans düzenliyoruz. Suriye’den yoğun göç almış olan ülkelerin deneyimlerini konuşmak üzere alanında uzman akademisyenlerle bir araya geleceğiz. Etkinlik herkesin katılımına açıktır ve kayıt yaptırmak gerekmemektedir.

*“Öteki”den Öğrenmek: Göç Alan Ülke Deneyimleri Üzerine Tartışmak başlıklı konferans İngilizcedir ve çeviri imkânı yoktur (8 Kasım 2019).

Detaylı program için tıklayınız.

 
 

Web Sitesi Yayında!

 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hem çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda ortaklaşa yürüttüğümüz proje ve aktivitelerin bulgu ve yayınlarını paylaşmak, hem de bu konuya ilişkin diğer tüm çalışmaların görünürlüğünü, yaygınlaşmasını artırmak ve farkındalık oluşumuna katkı sunmak amacıyla hazırladığımız http://cocukisciligineson.bilgi.edu.tr web sitesi yayına başladı. Web sitesine katkılarınız için bizimle cocukcalismalari@bilgi.edu.tr ve rc.mig@bilgi.edu.tr  adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.
 
 

Göç Alanında Saha Çalışanları İhtiyaçlar ve Öneriler Raporu

 
 
 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, İstanbul'da sivil toplum ve belediyelerde mültecilerle doğrudan çalışan saha çalışanlarının deneyimleri, yaşadıkları güçlükler ve iyi örnekleri ele almak üzere Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteğiyle Ekim-Kasım 2018'de bir dizi toplantı düzenledik. Hem bu alanda yürütülen projelerin sürdürülebilirliği ve başarısının, hem de sürecin içindeki tüm paydaşların ihtiyaç ve taleplerinin görünür kılınmasını amaçlayan bu çalışmaya dair rapora şuradan ulaşabilirsiniz.