Güncel Duyurular

 
 

Göç: Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz - Uzaktan Eğitim Videosu

 
 
Hem kişisel hem toplumsal tarihimizin, hafızamızın ve gündelik hayatımızın önemli bir parçası olan göç olgusunu Türkiye toplumu içinde ele almak, özellikle üniversite öğrencilerinde farkındalık yaratmak üzere hazırladığımız uzaktan eğitim çalışması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 
 

Tebliğ Çağrısı: Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı

Konferans çerçevesinde göç alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem birbirleriyle hem de bu alanda farklı disiplinlerde ve/ya disiplinlerarası çalışan deneyimli akademisyenlerle buluşturmak hedeflenmektedir. Konferansta, özellikle metodolojik ve teorik açıdan tezleri tartışmak ve araştırma bulgularının yazım sürecinde geri bildirimlerle bu alanda üretilen bilgiye katkı sunmak amaçlanmaktadır. 
 
Ayrıntılı bilgi için tıklayın.
 
 

Web Sitesi Yayında!

 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hem çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda ortaklaşa yürüttüğümüz proje ve aktivitelerin bulgu ve yayınlarını paylaşmak, hem de bu konuya ilişkin diğer tüm çalışmaların görünürlüğünü, yaygınlaşmasını artırmak ve farkındalık oluşumuna katkı sunmak amacıyla hazırladığımız http://cocukisciligineson.bilgi.edu.tr web sitesi yayına başladı. Web sitesine katkılarınız için bizimle cocukcalismalari@bilgi.edu.tr ve rc.mig@bilgi.edu.tr  adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.
 
 

Göç Alanında Saha Çalışanları İhtiyaçlar ve Öneriler Raporu

 
 
 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, İstanbul'da sivil toplum ve belediyelerde mültecilerle doğrudan çalışan saha çalışanlarının deneyimleri, yaşadıkları güçlükler ve iyi örnekleri ele almak üzere Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteğiyle Ekim-Kasım 2018'de bir dizi toplantı düzenledik. Hem bu alanda yürütülen projelerin sürdürülebilirliği ve başarısının, hem de sürecin içindeki tüm paydaşların ihtiyaç ve taleplerinin görünür kılınmasını amaçlayan bu çalışmaya dair rapora şuradan ulaşabilirsiniz.