2023-2025 Türkiye’de NEET Gençlerin Profillerini İyi Olma Hali Perspektifinden Belirleme ve Politika Geliştirme Çalışması

TÜBİTAK  2519 – COST Çalışma Grubu Destek Programı (Proje No: 222K388) tarafından desteklenen proje, çok yöntemli bir araştırma ile gençlerin iyi olma halini temel alarak NEET* statüsü taşıyan 15-24 yaş arası gençlerin Türkiye’ye özgü gerçekçi bir profilini çizmeyi amaçlamaktadır. Proje, Türkiye’deki NEET gençlere özgü toplumsal cinsiyet ve kırsallık boyutu gibi farklı kesişimselliklere de dikkat çekerek NEET sorunsalının daha iyi anlaşılmasına katkı sunacaktır. Konunun özneleri olan gençler başta olmak üzere, kapsamlı bir çözüm için harekete geçirilmesi gerekli paydaşlara da katılım imkanı verilerek politika yapım süreçlerine yönelik önerilerde bulunulacaktır. Ayrıca, proje kapsamında benimsenen “iyi olma hali” ve “biyoekolojik model” yaklaşımları ışığında, Türkiye’de yaşayan gençlerin yapabilirliklerinin artırılması için bir dizi belirleyici ortaya konarak etkin politika yapımına ve alanyazına katkı sağlanacaktır.

Proje hakkında daha fazla bilgi: http://neet.bilgi.org.tr

NEET/ NEİY: Not in Education, Employment or Training / Ne Eğitimde Ne İstihdamda Ne Yetiştirmede

İlişkili Haberleri

Kaynakçaları