2020 - TurkuazLab Türkiye'de Kutuplaşmayı Azaltmaya Yönelik Stratejiler ve Araçlar Projesi

Mart 2020’de, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLGİ-Göç) ve Marshall Fonu (GMF); İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)'nın finansal desteği ile Türkiye'de Kutuplaşmayı Azaltmak için Stratejiler ve Araçlar Projesi'ni (TurkuazLab) başlatmıştır.

Daha önceki çalışmalarımızın göstermiş olduğu gibi Türkiye’de var olan kutuplaşma ortamı demokrasinin çoğulcu niteliğine zarar vererek, popülist aktörlerin kolayca suiistimaline açık, çoğunlukçu bir siyasetin önünü açmaktadır. Bugün, vatandaşlar giderek daha fazla kendi görüşlerini pekiştiren ve zıt görüşlerin temsiline olanak vermeyen “yankı odaları”nda yaşamaktadır. Farklı görüşlere sahip kişilerin bulunduğu ortamlarda hassas konularda tartışmaktan kaçınılmakta böylelikle de “sessizlik sarmalı”nın etkisi artmaktadır. Türkiye toplumu partizan aidiyetler doğrultusunda derinlemesine ayrışırken, Batı karşıtlığı kutuplaşma okyanusundaki “negatif anlaşma adaları” olarak ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlar, BİLGİ-Göç’ün, Marshall Fonu’nun (GMF) bir projesi olan Karadeniz İşbirliği Fonu’nun (BST-Black Sea Cooperation Trust) desteğiyle yürüttüğü Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları başlıklı araştırmasında detaylı olarak gösterilmiştir.

TurkuazLab “Türkiye'de Kutuplaşmayı Azaltmak için Stratejiler ve Araçlar” Projesi, Türkiye toplumunda kutuplaşma ve verdiği zararlar hakkında farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de insan hakları, sosyal uyum ve ötekine saygının hâkim olduğu yeni bir ekosisteme katkı sağlamak için bireyleri, sivil toplum, akademi, medya ve siyasi partileri kutuplaşmayı azaltacak stratejiler ve araçlar ile donatmayı amaçlamaktadır. 

İki yıl sürecek bu proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir.  

 

Proje Websitesi

https://www.turkuazlab.org/

Proje internet sitesi, proje çıktılarının paylaşılması için bir platform olduğu kadar, kutuplaşmaya dair kapsamlı bir kaynak olmayı hedeflemektedir.

TurkuazLab Podcast https://www.turkuazlab.org/podcast/

 

Uzman Görüş Anketi ve Çalışma Grubu Toplantısı

Kutuplaşma konusunda uluslararası uzmanlarla yapılacak bir uzman görüş anketi ve takip eden çalıştay, genel olarak kutuplaşma ve kutuplaşmanın Türkiye’deki varlığının tüm boyutları ile anlaşılmasına ve kutuplaşmayı azaltmak için stratejiler geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

 

Türkiye'de Kutuplaşma Anketi

Türkiye’nin yetişkin nüfusunu temsil eden 4.000 kişiyle yapılacak anket, Türkiye'deki kutuplaşmanın daha net bir resmini oluşturmayı ve konu hakkında farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Araştırma sonuçlarına şuralardan erişilebilir:

https://www.turkuazlab.org/ilgili-projelerimiz/turkiyede-kutuplasmanin-boyutlari-2020/

https://goc.bilgi.edu.tr/tr/haberler-ve-etkinlikler/234/turkiyede-kutuplasmanin-boyutlari-2020-arastirma-bulgulari-sunumu/

 

Çevrimiçi Eğitim

Kullanıcılara kendi kutuplaştırıcı tutumlarını ve dillerini değerlendirme imkânı sunan ve algılanan benzerlikleri birleştirmek için “politik ötekileri”ne maruz kalabilecekleri bir sanal ortam yaratan oyunlaştırılmış bir çevrimiçi eğitim geliştirilecektir.

Kutuplaşmayı Anlamak başlıklı çevrimiçi eğitime erişim için: http://turkuazlabsaha.org

 

İl Çalıştayları

Sivil toplum temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler, siyasi partilerin il teşkilatları ve diğer yerel aktörlerin katılımıyla kutuplaşma konusunda farkındalığı arttırmak, kutuplaşmanın üstesinden gelebilmek için stratejileri tartışmak ve yerel aktörleri kendi çevrelerinde kutuplaşmayı azaltacak strateji ve araçları tanıtmak için aksiyonlar almaları konusunda cesaretlendirmek amacıyla ülke çapında on adet il çalıştayı düzenlenecektir.

 

Yayın

Uluslararası çalıştay, anket ve il çalıştaylarının çıktıları değerlendirilerek kutuplaşmayı azaltma stratejileri üzerine bir kitap hazırlanacaktır. Kitap Türkçe olarak yayınlanarak sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere, üniversitelere ve medyaya dağıtılacaktır. Ayrıca, kitabın farklı formatları projenin internet sitesinde sunulacaktır.

 

Kapanış Konferansı

İl çalıştaylarından seçilen katılımcıların yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, gazeteciler ve akademisyenlerle projenin bulgularını paylaşmak ve gelecekteki adımları tartışmak için bir kapanış konferansı düzenlenecektir.

 

TurkuazLab hakkında daha fazla bilgi için:

https://www.turkuazlab.org

 

İlişkili Haberleri

Kaynakçaları