2019 - Kreatif Ağ: Temel Araştırma ve Geliştirme (BREDEP)

İngiltere Derby Üniversitesi koordinatörlüğünde UK Research and Innovation-AHRC desteğiyle yürütülen ve dünyada göçün yoğun yaşandığı Bangladeş, Etiyopya, Lübnan, Uganda, Pakistan gibi ülkeleri de kapsayan “Mülteci Entegrasyonu ve Mesleki Eğitimde Teknoloji ve Yaratıcı Endüstriler” başlığı altında “Creative Network Plus: Baseline Research and Development (BREDEP)/ Kreatif Ağ: Temel Araştırma ve Geliştirme” projesinin Türkiye’deki çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi sürdürmektedir. 

BREDEP'in amaçları arasında örnek ülkelerde mülteci entegrasyonu ve mesleki eğitim ve öğretime erişim ile bu alanda teknoloji ve yaratıcı endüstrilerin rolünün ilgili literatür, uluslararası ve ulusal politikalar temelinde incelenmesi ve mülteciler için akademik, mesleki ve topluluk ortaklıkları ve ağlarının kapasite geliştirmesi yer almaktadır. Bunun için 2020 yılında saha çalışmaları yapılmış ve sonuçlar bir rapor ile paylaşılacaktır.

BREDEP projesinin en son çıktısı ise göçü mercek altına alan yaratıcı endüstrileri bir araya getiren bir sergi olacaktır. "Öteki Hikâyeler” başlıklı sergi 16 Aralık 2021-7 Şubat 2022 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde gerçekleştirilecektir.

 

İlişkili Haberleri

Kaynakçaları