2018 - Birlikte Yaşamak Yuvarlak Masa Toplantıları-Göç Alanında Saha Çalışanları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, İstanbul'da sivil toplum ve belediyelerde mültecilerle doğrudan çalışan saha çalışanlarının deneyimleri, yaşadıkları güçlükler ve iyi örnekleri ele almak üzere Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteğiyle Ekim-Kasım 2018'de bir dizi toplantı düzenledik. Hem bu alanda yürütülen projelerin sürdürülebilirliği ve başarısının, hem de sürecin içindeki tüm paydaşların ihtiyaç ve taleplerinin görünür kılınmasını amaçlayan bu çalışmaya dair rapora şuradan ulaşabilirsiniz.

İlişkili Haberleri

Kaynakçaları