Konferans ve Çalıştay "Yasadışı-Transit Göç"

Düzenleyen: Istanbul Bilgi Üniversitesi
TESAR Göç Araştırmaları Merkezi
Toplantı teknik organizasyonuna destek veren, ILO-Uluslararası Çalışma Örgütü,
UNHCR- Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ve Sayın Fatma Artunkal'a teşekkür ederiz.
Program:

11:00 Açılış Konuşması
Rektör Prof. Dr. Lale Duruiz

Konferans

Mr. Pascal Smet Belçika Mülteciler ve Vatansız İnsanlar Yüksek Komiseri

14:00 Workshop

Türkiye'de Yasadışı Transit Göç

Katılımcılar:

Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat Boğaziçi Üni. Siyasal Bilgiler Fak.

Prof. Dr. Ahmet Akyürek Anadolu Kalkınma Vakfı

Sultan Atılgan Marmara Ün. Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Böl.

Gülay Aslantepe ILO Türkiye Temsilcisi

Regina Boucault IOM Misyon Şefi

Fuat Boztepe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müd. Daire Baş.

Yalçın Çakıcı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Baş.

Tuna Çakır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. Çalışma Genel Müdürlüğü

Metin Çorabatır UNHCR-Dış İlişkiler Sorumlusu

Prof. Dr. Alan Duben İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Dekanı

Prof. Dr. Sema Erder Marmara Ün. Çalışma Ekonomisi ve End. Iliskileri Böl.

Nese Erdilek Istanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi İdari Direktörü

Işıl Gül İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi

Doç. Dr. Ahmet İçduygu Bilkent Ünv. Siyaset ve Kamu Yönetimi Böl.

Dr. Selmin Kaska Marmara Ün. Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Böl.

Yard. Doç. Dr. Ayhan Kaya İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararasi İlişkiler Böl.

Ebru Kayaalp İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Gülten Kazgan İstanbul Bilgi Üniversitesi TESAR Müdürü

Mirza Hussain Khan UNHCR Türkiye Temsilcisi

Meryem Kıroğlu Marmara Ün. Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Böl.

Prof. Dr. Kemal Kirişçi Boğaziçi Üniv. Uluslararası İlişkiler Bölümü

Salih Şen Dış İşleri Bakanlığı Yasadışı Göç Kontrol Daire

Mehmet Terzioğlu Emniyet Genel Müd. Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanı

Dr. Serim Timur UNESCO Nüfus ve Göç Birimi Eski Başkanı

Bertan Tokuzlu İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi

Dr. Hulki Uz UNFPA Ulusal Program Yöneticisi

Prof. Dr. İlhan Tomanbay Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı

Vildan Yirmibeşoğlu Avukat, İstanbul Valiliği İnsan Hakları İl Masası Başkanı