Uluslararası Seminer "Almanya -Türkiye Göç İlişkilerinde Yeni Gelişmeler"

Düzenleyen: Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Goethe Enstitüsü

Program:

24 Ocak 2003

Açılış Prof. Dr. Lale Duruiz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Gülten Kazgan, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Toplum, Ekonomi ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü

Dr. Rüdiger Bolz, Goethe Enstitüsü Müdürü

Program Sunusu: Dr. Serim Timur, Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Açılış Konuşması

Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat, Boğaziçi Üniversitesi

Almanya-Türkiye Göç İlişkilerinde Tarihi Gelişim ve Geleceğe Bakış

1. Oturum:Göçlerin Ekonomik Boyutu ve İsgücünde Yapısal Değişmeler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Taner Berksoy, İstanbul Bilgi Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Dr. Elmar Hönekopp, Federal İş ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü, Nürnberg
Almanya'da Yabancılar ve Türkler: İşgücü Durumu ve Beklentiler

Dr. Gülistan Gürbey, Berlin Hür Üniversitesi
Almanya'da Türk kökenli Kadın Göçmenlerin İşgücüne Katılımı
Can Ünver, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü
İşgücünde Yapısal Değişim ve Almanya'daki Türkler

Doç. Dr.Gülay Toksöz, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Bölümü
Güncel İşsizlik Tartışmaları bağlamında Göçmenlerin Durumu

2. Oturum Göç: Sürecinde Değişimler ve Kültürel Boyut

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet İçduygu, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Jochen Blaschke, Berlin Karşılaştırmalı Sosyal Araştırma Enstitüsü (BIVS) ve Avrupa Göç Çalışmaları Merkezi Müdürü
Almanya'da Göç Sürecinde Yerleşim, Kültür ve Sanat

Yard. Doç. Dr. Ayhan Kaya, Istanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı
Göç Sürecinde Çok Kültürlülük, Ulus-aşırı Alan ve Aidiyet

Dr. Bianca Kaiser, İstanbul Kültür Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Türkiye'deki Alman Göçmenler

Dr. Kathrin Pruemm, Bremen Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Almanya'daki Türklerin Durumu ile İlgili Bazi Görüşler

25 Ocak 2003

3. Oturum: Toplumsal Uyum, Eğitim ve Öğrenim Sorunları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alan Duben, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ursula Boos-Nünning, Essen Üniversitesi, Çok Disiplinli Kültürlerarası Göç Çalışmaları Enstitüsü (IDIS)
Almanya'da Türk Kökenli Gençler

Prof. Dr. Ursula Neumann, Hamburg Üniversitesi, Kültürler ve Uluslararası Karşılaştırmalı
Eğitim Bilimi Enstitüsü Eğitim Sürecinde Kaynak Olarak Çokdillilik

Doç. Dr. Mehmet Okyayuz, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü
Almanya'da Türkiye Kökenli Gençler ve Toplumsal Uyum Bağlamında Eğitim Sorunları