Uluslararası Seminer "Global Toplumda Mülteciler"

Düzenleyen: ICMS, Hollanda İstanbul Konsolosluğu ve IBÜ Göç Araştırmaları Merkezi

Program:

13 Mart 2003

Açılış Konuşmaları: Kevin B. Quigley, Bölge Direktörü,
International Catholic Migration Commission (ICMC), Türkiye

Theo Siedenburg, Konsolos, Hollanda Kraliyeti, Genel Konsolosluk

Serim Timur, Direktör, Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Slayt Gösterimi: "Mülteci Projesi"

Bikem Ekberzade - Fotomuhabiri

Temel Sunum: "Mülteci Sorunu Çözümünün Evrimi"
Prof. Barbara Harrell-Bond, Temsilci Direktör,
Zorunlu Göç ve Mülteci Çalışmalari Merkezi,
Kahire Amerikan Üniversitesi

Değerlendirme: "Mülteciler: Türkiye ve Dönüm Noktaları"

Steven Corliss, UNHCR Türkiye Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

Sunum: Mülteci Olmak- Simegn Fentaw

Birinci Oturum: "Zedelenmeye Açik Grupların Durumu"

Işıl Tokcan, Yardımcı Kanuni Memur, UNHCR Türkiye, Cinsiyet ve Çocuklar

Hassina Sherjan, Genel Müdür, Afghanistan Libre, Afganistan'daki Çocukların Eğitimi

Serra Akkaya, Psikolog, Mülteci Deneyiminin Psikolojik Etkisi

Kültegin Ögel, Psikiyatrist, Mülteci Deneyiminin Psiko-sosyal Etkisi

İkinci Oturum: "Türkiye ve Mülteciler"

Kadir Ay, Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı

Kemal Kirişçi, Profesör, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi

Ahmet İçduygu, Doç. Doktor, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Bilkent Üniversitesi

Üçüncü Oturum: "Özel bir Mülteci Akınında Müdahale - 1991'de Türkiye'ye Akın Eden Mülteciler: Bir Bakış”

"1991'de Türkiye'ye Akın Eden Mülteciler: Bir Bakış"

Mithat Bereket, NTV Haber Kanalı

Ahmet Güder, Kalıcı Çözümler Uzman Yardımcısı, UNHCR Türkiye

"Özel bir Mülteci Akınında Müdahale"

Steven Corliss, UNHCR Temsilci Yardımcısı, UNHCR Türkiye

Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM)

Türkiye Kızılay Derneği

Kelemu Yitbarek, Afete Hazırlık Ünitesi, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC)

Prof. Barbara Harrel-Bond, Temsilci Direktör, Zorunlu Göç ve Mülteci Çalışmaları Merkezi,
Kahire Amerikan Üniversitesi

Resepsiyon/Istanbul Bilgi Üniversitesi

14 Mart 2003

Sunum: "UNHCR; Tarih ve Rol"- Işıl Tokcan, Yardımcı Memur, UNHCR Türkiye

Dördüncü Oturum: "Kalıcı Çözümler: Mülteci Yerleşimi, Yerel Entegrasyon&Gönüllü Vatana Geri Dönme"

Ahmet Güder, Kalıcı Çözümler Uzman Yardımcısı, UNHCR Türkiye

IOM

ICMC

Bruce Grundison, Birinci Sekreter/Göç, Kanada Elçiliği

Robin Brick, Birinci Sekreter/Göç, Avusturalya Elçiliği

Beşinci Oturum: "STK'ların Mültecilerle Çalışması ve En İyi Deneyimler"

ICMC Sermin Kagan, Müdür, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

Demet Güral, Genel Müdür, İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı (HRDF)

Taner Kılıç, Mülteci Koordinatörü, Uluslararası Af Örgütü Türkiye (AI)

Araştırma Sunumları:

Tülay Alim Baran, İstanbul Bilgi Üniversitesi, "Vaka Çalışması: 1982 Malatya'daki Afgan Mültecileri"

Zümray Kutlu, "Türkiye Bekleme Odası: Türkiye'deki Mültecilerin Deneyimleri"

Tartışma Grupları

Sağlık (Fiziksel/ Psikolojik)

Acil Durumlar

Zedelenebilir Kadınlar

Çocuklar

Eğitim