Sempozyum "Uluslararası Göç ve Türkiye; Yeni Eğilimler, Sorunlar ve Çözüm Arayışları"

19 Aralık 2003 Cuma
09:00-09:30 Kayıt
09:30-10:00 Açılış Konuşmaları
Oturum Başkanı : Gülten Kazgan
Lale Duruiz İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü
Ingmar Karlsson İsveç İstanbul Baş Konsolosu
Alain P. Mouchiroud BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi
10:00-10:30 Sunum
1. Türkiye ve Göç

·  İlhan Tekeli (ODTÜ)- Ankara
Türkiye'nin Göç Tarihindeki Değişik Kategoriler
10:30- 10: 45 Tartışma
10:45- 11:00 Ara
11:00- 12.00 Sunumlar

·  Türkiye'ye Göç Akımları
1. Oturum:

·  Ayhan Aktar (Marmara Üniv.)- Istanbul
Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Siyasal Arkaplanı: 1922-1923

·  Nuray Ekici (Freiburg Üniv.)-Almanya
Bulgaristan'dan Göçler

·  Ahmet İçduygu (Koç Üniv.)- İstanbul
Türkiye'ye Yönelen Düzensiz Göç Üzerine Bir Değerlendirme:
Toplumsal, Siyasal ve Ekonomik Sonuçları
12:00- 12:20 Tartışma
12:20- 13:30 Yemek Arası
13:30- 14:30 Sunumlar
Oturum Başkanı : Erol Katırcıoğlu
2. Oturum

·  Kemal Kirişçi (Boğaziçi Üniv.)- İstanbul
Türkiye'nin İltica ve Göç Uygulamalarının AB Muktesebatı ile Uyumlaştırılması

·  Deniz Yükseker (Koç Üniv.)- İstanbul
Ulus-Ötesi Göçler ve Bavul Ticareti

·  Didem Danis (Malmö Üniv.) İsveç
Istanbul'da Iraklı Keldani Göçmenler: Transit Göç ve Ulusötesi Iliskiler
14:30- 14:50 Tartışma
14:50- 15:10 Ara
15:10- 16:30 Sunumlar
3 . Göçün Sosyal ve Ekonomik Yansımaları

·  Ayhan Kaya , Ferhat Kentel (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Avrupa-Türkleri: Türkiye ve AB ilişkilerinde köprü mü engel mi?
(Karşılaştırmalı Fransa, Almanya Çalışması)

·  Gülay Toksöz (AÜ-SBF)- Ankara
Göç Alan Ülkelerin İşgücü Piyasalarındaki Gelişmeler ve Göçmen İşgücüne Talep: Almanya Örneği

·  Can Ünver (Berlin)- Almanya
Avrupa'da Güncel Sosyal Değisim ve Göç Politikaları-Almanya Örneği ve Türk Göçmenler
16:30- 16:50 Tartışma
17:00- 18:00 Kokteyl
20 Aralık 2003 Cumartesi
09:00- 10:00 Sunumlar
Oturum Başkanı: Alan Duben

·  Yurttaşlık, Kültürel Çoğulculuk, Katılım
1. Oturum

·  Riva Kastoryano ( Harvard Üni.)- ABD
Ulusötesi Milliyetçilik: Türkiye ve AB'deki Türkler

·  Ayşe Çağlar (Budapeste Üniv.)- Macaristan
Uluslarötesi Göçmen Ağları, Devlet ve Sosyal Sermayenin Sınırları

·  Hakan Sıcakkan (Bergen Üniv.)- Norveç
Birlikte Varolmanın Ontolojik Temelleri: Farklılık Bakışlarına bir Alternatif
Olarak Başkalıkların Çesitliliği Düşüncesi. Bir AB-Projesinden Belirlemeler
10:00- 10:20 Tartışma
10:20- 10:40 Ara
10:40- 12:00 Sunumlar
2. Oturum

·  Altay Manço , IRFAM-Belçika
Belçika'da Türklerin Kırk Yılı (1964-2004) : Sorunlar, Gelişmeler, Değişmeler

·  Bülent Diken (Lancaster Üniv.)-Ingiltere
Göç, eleştiriler ve transpolitik

·  İlhan Kaya (Florida State Üniv.)-ABD
Türklerin Amerika'ya göçleri

·  Sırma Bilge ( Montreal Üniv.)-Kanada
Ulus, Cemaat ve Diaspora arasında Çok-mekânlı aidiyetler: Kanadalı- Türkler
12:00 -12:20 Tartışma
12:30- 13:30 Yemek Arası
13:30- 14:50 Sunumlar
Oturum Başkanı : Levent Soysal

· Göç Sürecinde Sosyal ve Kültürel Olgular

·  Tahire Erman (Bilkent)- Ankara
İç Göç-Dış Göç İlişkisi: Bir Gecekondu Mahallesi Üzerinden Teorik İlişkilendirme Denemesi

·  Altan Gökalp (CNRS)- Fransa
Fransa'da Üçüncü Kuşak Genç Türkler Arasında Evlenme ve Türkiye'den Eş İthali :
Eğilimler, Nedenler, Sorunlar.

·  Şebnem Akçapar (Bilkent)- Ankara
Batı Avrupa'da Yaşayan 'İthal' Türk Gelinler ve Entegrasyon Sorunları

·  Elif Aksaz (Pantheon-Sorbonne)- Fransa
Bir Paris Toplu Konut Mahallesinde Yaşayan Türk Göçmen Kadınların Günlük Yaşamı
14:50- 15:10 Tartışma
15:10- 15:30 Ara
15:30- 16:50 Sunumlar

· Medya ve Göç Sürecinde Anlam Dünyaları

·  Asu Aksoy (Goldsmiths College)- Ingiltere
Avrupa'da Değişen Göçmenlik Deneyimine Kozmopolit Perspektiften Bakış

·  Barbara Wolbert ( Europa Universitat Viadrina)- Almanya
Almanya'ya Göç: Aile Fotoğrafları ve Sanal Yakınlıklar

·  Yesim Burul (Istanbul Bilgi Üniversitesi)
Kültür Endüstrileri ve Ulusötesi Alandaki İlişkiler Ağı

·  Can Candan ( Istanbul Bilgi Üniversitesi)
Göç ve Belgesel Anlatılar: Göç Deneyimi Belgesel Sinemada Nasil Anlatılabilir?
16:50- 17:10 Tartışma
18:00- 20:00 Resepsiyon - İsveç Konsolosluğu