Uluslararası Konferans "İçinde ve Dışında Olanlar (Insider-Outsider: Images, Participation and Ethnoscapes)"

Program:

Cuma, 22.10.2004

Giriş

10.00 - 10.30:
Safiye Yıldız and Dr. Bruce Cohen: Sunuş (ing./tr)

10.30 - 11.00 :
Dr. Ayhan Kaya: Açılış Konuşması

Aidiyetler ve İmajlar
11.15 - 13.00:
Asiye Kaya: Kadınlar örneğinde azınlığa aidiyetin göç sürecinde kuşaklar arası aktarımı
Halil Can: Ulus-ötesi aile göçü ve aidiyetlerin dönüşümü: Etnografik ve biyografik aile araştırması

13.00 - 14.15:
Ögle Arası

14.15 - 16.00:
Nevim Çil: İki Almanya'nın birleşmesi ve Türk göçmenler
Semra Çelik: "Sen Almancı, ben Türk" - İkinci neslin Türkiye'ye bakışları

16.15 - 18.15:
Film: "Auslandstournee" (Ayse Polat, Almanya 1996)

Cumartesi, 23.10.2004

Siyasal ve Ekonomik Katılım

10.15 - 13.00:
Gökçe Yurdakul: Constructing Civil Society: Political Associations of Turkish Immigrants in Berlin
Jennifer Petzen: Civilizing the Premodern: The Will to Dominate Turkish Masculinity in Germany
Esra Erdem: Migrant Women's Work in the Cleaning Industry

13.00 - 14.15:
Ögle Arası

Bilgi Üniversitesi'nden Sunumlar

14.15 - 17.00:
Tutku Vardağli: Identity Formation through "Lost Spaces" Discourse: The Case of Mübadil Community
Pinar Uyan: How to Mediate the Voices of Subaltern?
Bahar Şahin: Social-Economic State of First Generation Migrants in Germany
Nil Mutluer: Reproduction of Modern Turkish Identity in Petit Entrepreneur's Diasporic Milieu

17.15 - 18.00:
Poster Sunumları
Pazar, 24.10.2004

Alt-Kültürler ve Etnikleştirilmiş Alanlar

10.15 - 12.00:
Safiye Yıldız: Kültürlerarası eğitim entegrasyon için pedagojik bir çözüm müdür?
Kien Nghi Ha: Liberal Racism? The German Construction of Race and
Turkish Ethnicity in a TV-Talk-Show with Feridun Zaimoglu

12.00 - 13.15:
Ögle Arası

13.15 - 15.30: Dr. Bruce Cohen: Migrant Youth in Europe:
A Comparison of Turkish Youth in Germany and Pakistani Youth in England
Film: "East is East" (Damien O'Donnell, Ingiltere 1999) Dr. Bruce Cohen
filmin sunusunu yapacak ve gösterimin ardından filmle ilgili tartışmalara yer verilecektir.

Kapanış

15.45 - 16.30:
Sonuç Bildirisi

İfade hakkında
İfade farklı bölümlerde öğrenim gören ve farklı ülkelerden gelen (Almanya, Türkiye, İngiltere, Kanada, Vietnam ve ABD) doktora ögrencilerinden ve doktorasını bitirmiş genç akademisiyenlerden oluşan akademik bir gruptur.
Hepsini bir araya getiren motivasyon yalnızca çalıştıkları ortak konu olan "göç araştırmalarının" yanısıra,
hepsinin göçmen kökenli olmasıdır. İfade, bir yandan akademik çalışmalara eleştirel katkıda bulunmayı, öbür yandan da diğer akademisiyenlerle karşılıklı bilimsel alışverişi amaçlamaktadır.

Teşekkür
Verdikleri destekten dolayı Heinrich Böll Vakfi'na (Istanbul) ve Hans Böckler Vakfi'na teşekkür ederiz.
Doç. Dr. Ayhan Kaya'ya ve Neşe Erdilek'e (Bilgi Üniversitesi), Prof. Dr. Peter Niedermüller'e
(Berlin-Humboldt Ünivesitesi) değerli katkılarından dolayı ayrıca minnettariz.

Konferans hakkinda
Bu konferansın amacı Almanya'da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin toplumsal rollerinin inşa edilmesi ve yeniden üretilmesi süreçlerini sorunsallaştırmaktır. Temel gündem şu ana soruların etrafında yoğunlaşmaktadır:
Hangi toplumsal yapılar, söylemler veya tasavvurlar Türkiyeli göçmenlerin etnikkültürel
kimliklerinin oluşum sürecinde etkili olmaktadır?
"Etnikleştirilmiş Alanlar" Türkiyeli göçmenler için stratejik bir anlam taşıyor mu?
Türkiyeli göçmenler Almanya'da hangi siyasi ve ekonomik katılım imkanlarina sahipler?