Roman Çalismalari Seminer Serisi- III

Tarih: 3 Kasım 2004
Başlık: Türkiye'de Roman Organizasyon(suzluk)ları
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Emine İncirlioğlu, Ankara, Bilkent Üniversitesi, Peyzaj Mimarisi ve
Kent Tasarımı
Selin Ceyhan, Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kuştepe Kampüsü, Akademik Kurul Odası
Saat: 17.00-19.00