Risk Altındaki Çocuklar Eğitim Atölyesi – I

Düzenleyenler: IBÜ Göç Araştırmaları Merkezi ve British Council Ortak Etkinliği

Program:
1. Gün – 17 Şubat 2005 Perşembe
09:15-09:30 Kayıt
09:30-09:45 Açılış Konuşmaları
İstanbul Valiliği
British Council
Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
09:45-10:30 Kültürel Çoğulculuk, Çokkültürlülük ve İnsan Hakları
Doç.Dr. Ayhan Kaya (IBÜ, Göç Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi- Müdür)
Nurcan Kaya (IBÜ, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi)
İdil Elveriş (IBÜ, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi)
10:30-10:45 Kahve arası
10:45-11:30 Türkiye'deki Romanlar
Nazım Alpman (Araştırmacı yazar)
Balık Ayhan (Sanatçı)
Erdinç Çekiç (Edirne Çingene Kültürünü Araştırma Geliştirme Yardımlaşma ve
Kalkınma Derneği- Başkan)
11:30-12:00 Sorular, değerlendirmeler ve atölye gruplarının oluşturulması
12:00-13:30 Yemek
13:30-15:30 Atölye çalışması ( 2 grup ) - Kolaylaştırıcılar: Ayhan Kaya, Neşe Erdilek
Roman Kökenli Çocukların İlköğretimde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
15:30-16:00 Kahve arası
16:00-17:00 Atölye sunumları ve genel tartışma

2. Gün – 18 Şubat 2005 Cuma
10:00-10:20 İngiltere'de dezavantajlı çocuklar için eğitim uygulamaları
Arthur Ivatts (İngiltere Eğitim Bakanlığı – Danışman)
10:20-10:40 Roman çocuklara yönelik eğitim – İngiltere örneği
Judy Bohan (Gezici Eğitim Hizmetleri uzmanı)
10:40-11:00 Sorular
11:00-11:20 Kahve arası
11:20-11:45 Türkiye'de Romanlar ile ilgili araştırma bulguları
Adrian Marsh (IBÜ ve IRSN – Uluslararası Roman Çalışmaları Ağı)
Elin Strand Marsh (IBÜ ve IRSN – Uluslararası Roman Çalışmaları Ağı)
11:45-12:00 Sorular
12:00-13:30 Yemek
13:30-15:30 Atölye çalışması ( 2 grup ) - Kolaylaştırıcılar: Ayhan Kaya, Neşe Erdilek
İngiltere Deneyimi Işığında Roman Kökenli Çocukların Eğitiminde Karşılaşılan
Sorunlara Çözüm Önerileri
15:30-16:00 Kahve arası
16:00-17:00 Atölye sunumları ve genel tartışma

Tarih:17-18 Subat 2005
Saat: 09:30-17:00
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kuştepe Kampüsü, Akademik Kurul Odası