Konferans "II. Uluslararası Roman Çalışmaları"

II. Uluslararası Roman Çalışmaları Konferansı

Avrupa'nın Öteki Yüzü: Diyaspora, Siyaset ve Kültür

Düzenleyenler: İBÜ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, IRSN (Uluslararası Roman Çalışmaları Ağı)

Program

13 Mayıs 2005

Yer:

AKO- Akademik Kurul Odası, İstanbul Bilgi Universitesi, Kuştepe Kampüsü, İnönü Cad. No: 28 Kuştepe, 34387 Şişli, İSTANBUL

10.00-13.00

iRSN yıllık değerlendirme toplantısı

16.00-18.00

"Romanları Temsil Etmek; yasal, ulusal ve uluslararası perspektifler"Nurcan Kaya, İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Erdal Kesebir, Edirne eski milletvekili Miranda Vuolasranta, Avrupa Konseyi Göçebe –Romanlar Birimi

18.00-19.00

Resepsiyon

Yer:

BS, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kuştepe Kampüsü, İnönü Cad., No: 28 Kuştepe, 34387 Şişli, İSTANBUL

19.00-20.15

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Roman filmleri haftası. Romani Film Week at "Kushtepe Blues" Nedim Hazar'ın belgesel filmi.

14 Mayıs 2005

Yer:

KS 1, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kuştepe Campus, Inönü Cad. No: 28 Kuştepe, 34387 Şişli, ISTANBUL Tarih, Diyaspora ve Kimlik

09.00-09.30

Kayıt

09.30-09.45

Sunuş Elin Strand MA, iRSN/İstanbul Bilgi Üniversitesi "Göç ve Kimlik; İstanbul Bilgi Üniversitesi, Göç Araştırmaları Merkezinin Çalışmaları" Doç. Dr. Ayhan Kaya, İBÜ Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü / Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

09.45-10.15

Açılış Konuşması: " Roman Çalışmalarında Oryantalizm Sorunu" Adrian Marsh MA, iRSN/İstanbul Bilgi Üniversitesi

10.15-10.45

"Roman - "Hem yakın hem uzak": Simmel'in "yabancı" kavramını yeniden düşünmek" Dr. Ken Lee, Newcastle Üniversitesi, Avustralya

10.45-11.15

"Tarlabaşı Çingenelerinde Dilin Sosyal İşlevi" Dr. Suat Kolukırık, Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

11.15-11.45

Kahve arası

11.45-12. 15

"Sınırları genişletmek; Sofya'da Roman Çalışmaları" Dr. Elena Marushiakova ve Dr. Vesselin Popov, Studii Romani, Bulgaristan

12.15-12.45

"Direniş ve Kontrolün Dinamiği; Norveç'teki Göçebelerin asimilasyonuna ilişkin modern siyasete tepkiler " Dr. Rune Halvorsen, Norveç Bilim ve Teknoloji Ünivesitesi, Trondheim.

12.45-14.00

Öğle yemeği

14.00-14.30

"Roman Dilin Planı ve Kodlanması; geleceğe yönelik olasılıklar ve stratejiler". Prof. Yaron Matras, Manchester Üniversitesi

14.30-15.00

"Romanların Hint Kökeni: Sterotipler ve karşı-sterotipler" Dr. Milena Hubschmannova, Charles Üniversitesi, Prag.

15.00-15.3

"Roman Kimliğinin Sosyal İnşasında Bazı Asimetriler" Prof. Thomas A. Acton, Roman Çalışmaları Merkezi, Greenwich Üniversitesi, Londra.

15.30-16.00

Kahve arası

16.00-16.30

"Ermeni Çingeneler" Dr. Vardan Voskanian, Erivan Devlet Üniversitesi, Ermenistan.

16.30-17.15

"Bir zamanlar Savaşçılardık" Roman kimliği, mit ve tarih Prof. Thomas Acton, Roman Çalışmaları Merkezi, Greenwich Üniversitesi, Londra.

17.15

Kapanış değerlendirmeleri

15 Mayıs 2005

Dr. Jana Horvathova Brno Roman Kültürü Müzesi, Çek Cumhuriyeti. Sofia Zahova, Next Page Vakfı, Sofya, Bulgaristan. Doç. Dr. Ayhan Kaya, İBÜ Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü /Uluslarası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi.

Yer:

KS 1, İstanbul Bilgi Universitesi, Kuştepe Kampüsü, İnönü Cad. No: 28 Kuştepe, 34387 Şişli, İSTANBUL

Türkiye ve Bölge

09.30-10.00

"Ben Türk ve Romanım; Romanlar ve İstanbul'da Kimlik" Ms. Elin Strand MA, iRSN/İstanbul Bilgi Universitesi

10.00-10.30

"Ortaklaşa Çalışma; bölgesel Roman kimliğinin gelişimi" Ekmel Çizmecioğlu, Search for Common Ground, Brüksel

10.30-11.00

"Türk Çingelerin Medyada Temsili ve Kimlik İnşası Süreci" Basak Solmaz, Roman Çalışmaları mezunu, İstanbul Bilgi Üniversitesi

11.00-11.30

Kahve arası

11.30-12.00

"Mısır'daki Çingene Topluluklarında Kimlik ve Etnisite" Kevin Holmes, Dom Araştırma Merkezi, Larnaka, Kıbrıs

12.00-12.30

"Melez Kimlikler: İran'ın Çingene ve Çingenelere benzer halkları" Ana Oprisan MA, Uluslararası Mavi Hilal Yardım ve Kalkınma Vakfı- Türkiye/iRSN.

12.30-13.00

"Kuzey Kıbrıs'ın Ghurbeti Halkı". Mete Hatay, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs

13.00-14.00

Öğle yemeği Kültür, edebiyat, sanat ve müzik

14.00-14.30

"Tartışmalı koleksiyonlar; Çek Cumhuriyetinde Roman Kültürü Müzesi"

14.30-15.00

"Roman Yayınlara Erişimi Geliştirme; Next Page Vakfının VORBA Projesi"

15.00-15.30

" 'Roman Sanatı' diye bir şey var mı?": Gacıların Dünyasında bir Roman (Sinti) Sanatçı Kataryzna Pollock, Sanatçı, Berlin.

15.30-16.00

Kahve arası

16.00-16.30

"Kuzey-batı Türk Roman Topluluklarında Toplumsal Cinsiyetin Kültürel Yapılanışı ve Cemaat Kimliği" Dr. Sonia Seeman, California Üniversitesi, Santa Barbara.

16.30 -17.15

"Sanat ve Kültür Siyaseti; Romanları temsil etmek yada yanlış temsil etmek"

17.15 -17.30

Kapanış değerlendirmeleri

18.00 - 20.00

Roman ve Flemenko müziklerinin ve danslarının bir bileşimi olan Kale eşliğinde Resepsiyon, İsveç Konsolosluğu, Beyoğlu.