Türkiye'de İç Göç Seminer Dizisi

15 Kasım 2007
Ayhan Kaya, "Günümüz Türkiye'sinde Yaşanan İç Göçler: Bütünleşme mi Geri Dönüş mü?"

25 Aralık 2007
Murat Güvenç "Göçmenleri İzlemek: 1990-2000 Nüfus Sayım Örneklemleri üzerinde İlişkisel Çözümlemeler"

27 Şubat 2008
Bekir Ağırdır, "Biz Kimiz" Toplumsal Yapı Araştırması Verileriyle Türkiye'de İç Göç

16 Nisan 2008
Alper Şen (Sıfır Film ve Reklam Yapımcılık); Hamit Temel (Kooperatif Yolunda Geri Kazanım Derneği) "Hakkari'den Ankara'ya Kağıtçılar"