Göç Seminerleri

19 Şubat 2010
Panel "Türkiye'de Ege ve Akdeniz Kıyılarına olan Uluslararası Emekli Göçü"
Sezgi Durgun, Marmara Üniversitesi, "Ulusal Topraklardan Uluslarüstü Mülke: Alanya'da Emekli Göçü"
İlkay Südaş, Ege Üniversitesi, "Türkiye'nin Ege Kıyılarında Yerleşmiş AB Vatandaşları: Marmaris, Kuşadası ve Ayvalık'ta Karşılaştırmalı Bir Araştırma"

18 Mart 2010
Belgesel gösterimi ve söyleşi "Hareket Halinde Türkiye: Ekmek Yolları"
Nedim Hazar, Yönetmen

02 Nisan 2010
Panel "19. Yüzyıl Sonu-20.Yüzyıl Başı Osmanlı Toplumunda Göç"
Tutku Vardağlı, Boğaziçi Üniversitesi, "19. yy. Osmanlı Toplumunda Sınır Geçişleri ve İşgücü Hareketliliği"
Kazım Baycar, Boğaziçi Üniversitesi, "Osmanlı'dan Arjantin'e Göçler: 1870-1914"

16 Nisan 2010
Seminer "Lozan Nüfus Mübadelesi'nin Türk Edebiyatından Seçilen Örnek Eserlere Yansıması", Sibel Ercan, İstanbul Bilgi Üniversitesi

09 Haziran 2010
Panel "Türkiye'de Mevsimlik Tarım İşçiliği"
Deniz Duruiz, Boğaziçi Üniversitesi, "Manisa'da Mevsimlik Tarım İşçileri: Bedenler ve Karşılaşmalar"
Deniz Pelek, Boğaziçi Üniversitesi, "Ordu ve Polatlı Örneklerinde Mevsimlik Tarım İşçiliği"