Fotoğraf Sergisi "Karadeniz'de Devinimler"

11-31 Ağustos 2009
Karadeniz'de Devinimler: İki Post-Emperyal Şehirde Göç ve Kozmopolit Dinamikler, İstanbul ve Odessa adlı proje, üç senelik bir araştırma projesi olup, İngiltere'de Arts and Humanities Research Council (AHRC) tarafından desteklenip Cambridge Üniversitesi Antropoloji bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Caroline Humphrey, Dr. Yael Navarro Yashin ve Dr. Vera Skvirskaya tarafından yürütülmüştür. Projenin temel amacı, Rus/Sovyet ve Osmanlı mirasından devralınan 'kozmopolitanlık' ve 'biraradalık' imgelerinin, İstanbul ve Odessa şehirlerinde tarih boyunca yaşanan ve bugün de devam eden göç hareketleri sonucundaki dönüşüm süreçlerini ve bu süreçte ortaya çıkan yeni kent imgelerini irdelemektir.

Proje araştırmaları çerçevesinde Şubat 2009'da, Odessa ve Batum'da Dr. Vera Skvirskaya ve Martin Demant Frederiksen, İstanbul'da Kristen Biehl ve Lale Ertuş'un tarafından çekilen fotoğraflar 11-31 Ağustos 2009 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığıyla üniversitenin Dolapdere Kampüsü girişinde sergilenmiştir.

Fotoğraflar ayrıca 6-13 Nisan 2009 tarihleri arasında Odessa'da The World Odessit Club'da ve proje kapanış konferansının yapıldığı 6-7 Kasım 2009 tarihlerinde ise Cambridge Üniversitesi'nde sergilenmiştir.