Toplantı "Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı Çalışmaları"

Türkiye'de mevsimlik işçi göçü konusunda geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirmek üzere çeşitli disiplinlerden akademisyen, STK ve kamu temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan ağ çalışması kapsamında toplantılar düzenlenmektedir.

19 Mart 2011, Şanlıurfa
Atölye "Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı Toplantısı"

27 Eylül 2010, Polatlı-Ankara
Atölye "Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı Toplantısı"

30 Haziran 2010, İstanbul
Atölye "Mevsimlik İşçi Göçü Tanışma ve Danışma Toplantısı"

"Seçeneğin Var Sesimi Duy: Zorunlu Göçün Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri" Projesi Atölye Çalışması
28 Mayıs 2010