Seminer “Uluslararası ve Kırdan Kente Göçün Toplumsal Etkileri: Türkiye Örneği”

29 Kasım 2012, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü
Konuşmacı(lar): Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

Seminer, Avrupa Komisyonu desteğiyle Fikret Adaman ve Ayhan Kaya tarafından yürütülen “Orta ve Doğu Avrupa’da Uluslararası Göçün ve Kırdan Kente Göçün Toplumsal Etkileri” konulu projenin çıktılarına dayanmaktadır.