Sertifika Programı “Kafkasya Dersleri-3”

10 Mart-28 Nisan 2013, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü

Düzenleyen(ler): İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Kafkasya Forumu Derneği

Konuşmacı(lar):
Ferhat Kentel “Sosyolojik Açıdan Kimlikler”
Bülent Somay “Post-Kolonyalizm”
Ayhan Kaya “Kimlik Siyasetinin Geleceği”
Erol Köroğlu “Edebiyat ve Kimlik”
Rober Koptaş “Ermeniler Örneğinde Diaspora”
Irma Kreiten “Oryantalist Zihniyet ve Rus Oryantalizmi”
Erhan Büyükakıncı “Sovyet Sosyalizmi ve Kafkaslarda Federalizm”
Hakan Güneş “Reel Politik: Putin Rusyası ve Erdoğan Türkiyesi”
Murat Belge “Milliyetçilik ve Kimlik Siyaseti İkilemi”