V. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı

2 Aralık 2023, Cumartesi

santralistanbul Kampüsü E1-301 & E1-307 ve Çevrimiçi

V. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı bu yıl da göç alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem birbirleriyle hem de bu alanda farklı disiplinlerde ve/veya disiplinlerarası çalışan deneyimli akademisyenlerle buluşturacak. Süregiden savaşlar, çatışmalar, baskı, eşitsizlik, yoksulluk, afetler ve iklim değişikliği şartları yanı sıra göçmen karşıtlığı ve göç yönetimi başlıklarıyla güncelliğini koruyan göç çalışmalarında, araştırmaları güçlendirmek ve araştırma sonuçlarının geniş kapsamlı ele alınmasını sağlamak ortak hedefimiz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 2019 yılından bu yana çok değerli Bilim Kurulu üyelerinin katkılarıyla düzenlediğimiz Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı aracılığıyla tartışmak, birbirimizden öğrenmek ve beraber düşünmek için biraraya geliyoruz.

Bilim Kurulu

A. Tamer AKER

Didem DANIŞ             

Mine EDER                            

Tuğçe ERÇETİN

Emre ERDOĞAN

Gülay Uğur GÖKSEL               

Ayhan KAYA

Neva Övünç ÖZTÜRK            

Deniz SERT

Sedef TURPER                       

Pınar UYAN SEMERCİ

Deniz Güneş YARDIMCI

 

PROGRAM

09.00-09.30                         AÇILIŞ

                                            Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi

                      

1. OTURUM

                    PANEL A                                                                                  PANEL B   

09.30-11.00

1.A. Göç Sürecinde Çocuklar

Moderatör: Emre Erdoğan

1.B. Kültür, Sanat ve Göç             

Moderatör: Deniz Güneş Yardımcı  

 

Silahlı Çatışmaların Çocukların Öksüz Kalması ve Yaşam Düzenlemeleri Üzerindeki Etkisi:

Suriyeli Göçmen Çocukların Suriye’deki Çatışma

Öncesi Dönem ve Türkiye’deki Çatışma Sonrası Dönemdeki Karşılaştırmalı Bir Analizi (2006-2018)

Seda Yumlu, Hacettepe Üniversitesi

 

Sahra-Altı Afrikalı Göçmenlerin İstanbul’daki Müzik ve Dans Etkinliklerinde Sosyal Ağların Rolü

 

Öykü Öztürk, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

 

 

Refakatsiz Çocukların Gözünden Göç Deneyimleri: Süreçler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Mansur Seyitoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Queer Göçmenlerle “Daha İyi Dayanışma Hikâyeleri”: Mr. Gay Syria Üzerine Bir İnceleme

 

Esma Güzin Yarıcı, Sabancı Üniversitesi

 

Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Yaşadıkları Hak İhlalleri: Fenomenolojik Bir Çalışma

 

Cafer Keleş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Ankara’daki İranlı Göçmenler ve Kültürlerarası İletişim Yeterliliği: Semboller Üzerinden Bir Okuma

 

Ezgi Tosun, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

11.00-11.30                         ARA

                

2. OTURUM

                      PANEL A                                                                              PANEL B

11.30-13.00 

2.A. Göçmenlerin Ekonomik Durumu, İstihdam ve Kadın Emeği                        

Moderatör: Didem Danış

2.B. Uluslararası Göç: Nedenler ve Uygulama Örnekleri

Moderatör: Sedef Turper

 

Kahramanmaraş Depremi Sonrası Suriyeli Mültecilerin Ekonomik Durumu Hatay Örneği

 

İbrahim Akkan & Nurdan Bozkurt Çakır, Yıldız Teknik Üniversitesi

Uluslararası Göç Nedeni Olarak Kentsel Hava Kirliliği: Covid-19 Salgını Sırasında ve Sonrasında Almatı, Kazakistan’dan Antalya, Türkiye’ye İklim Kaynaklı Göç

 

Rauf Aslanov, Vytautas Magnus Üniversitesi

 

Yerli Hamamda Yabancı Kadınlar: Göç ve İstihdamda Ara Yapıların Rolü

 

Aycan Özlü, Süleyman Demirel Üniversitesi

Göçmenlerin Psikolojik Dayanıklılığının Bir Belirleyicisi Olarak Yasal Çerçeve: Türkiye'ye Dönen Yüksek Nitelikli Göçmenler Örneği

 

Gülece Şenel, ODTÜ

 

Göçmen Kadın Emeğinin Duygulanımsal Boyutu

Gizem Nur Ezme, Bahçeşehir Üniversitesi

Göçmen Karşıtlığının Göçmenlere Yönelik Sosyal Politikalara Etkisi - Almanya ve Türkiye Üzerine İnceleme

Meltem Uzunpınar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

13.00-14.00                        ÖĞLE ARASI

 

3. OTURUM

                        PANEL A                                                                     PANEL B

14.00-15.30

3.A. Mekân ve Göç                                                                         

Moderatör: Gülay Uğur Göksel

3.B. Düzensiz Göçler ve Göç Yönetimi                                        

Moderatör: Ayhan Kaya

 

Mekândaki Görünmez: Ötekinin Kaydını Tutan Mimarlık Üzerine Bir Araştırma

 

Zeynep Çabuk, İstanbul Teknik Üniversitesi

Realist Konstrüktivizm Perspektifinde Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’nin 2015–2020 Döneminde Yaşanan Avrupa Birliği’ne Yönelik Düzensiz Göçlere Bakış Açısı

Onur Gürel, Uludağ Üniversitesi

 

Yoksun Mahallelerde Yaşayan Kadınların Gündelik Mekânsal Deneyimleri: İzmir'deki Mülteci ve Mülteci Olmayan Kadınlar Örneği

Gamzenur Aygün, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Avrupa Birliği’nde Göç Yönetimi: AB’ye Üyelik Sürecinde Kuzey Makedonya Değerlendirilmesi

Simnara Mirzayeva, İstanbul Üniversitesi

 

Süregelen Bir Ev Arayışı Olarak Göç: Sovyet Sonrası Dönemde Gürcistan’dan Türkiye’ye Göç Eden Kadınların Değişen Mekân Algısı ve Gündelik Yaşam Pratikleri

Yeşim Alpaydın, Kadir Has Üniversitesi

Göç Yönetimi Politikalarına İnsan Haklarından Bakmak: İngiltere’nin Gemi Uygulaması Örneği

 

Özge Ayas, Hacettepe Üniversitesi

15.30-15.45                          ARA

 

4. OTURUM

                          PANEL A                                                                           PANEL B

15.45-17.15

4.A. Göçmenlere Yönelik Tutumlar      

Moderatör: Deniz Sert

4.B. Sınırlar, Kesişimsellik ve Göç

Moderatör: Tuğçe Erçetin

 

Yasallık-Yasadışılık, Yasal Şiddet ve Eşik Kavramlarının Göçmen Yaşamlar Üzerindeki Etkileri Üzerine Kısa Bir Kavramsallaştırma Denemesi

Gani Aladağ, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ankara'da Göçmen Mahalle Oluşumunda Kore Kafelerinin Etkisi

Nergiz Çelik, ODTÜ

 

Türkiye'de Aşırı Sağ Söylemin Normalleşmesi: Zafer Partisi Örneği

Zeynep İnal, Berlin Humboldt Üniversitesi-ODTÜ

“Geri Dönmek Mit mi Değil mi?”: Midyatlı Süryaniler’in Avrupa’dan Anayurda Geri Dönüş Göçleri

Elifsena Biroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

Kaynak Kısıtlılığı ile Kurulan Empatinin Farklı Mülteci Gruplara Yönelik Olumsuz Tutumlara Etkisi: Türkiye’den Deneysel Bir İnceleme

 

Metin Ege Salter, Başkent Üniversitesi & Ayşe Nur Yılmaz & Selin Eker, İstanbul Medipol Üniversitesi

Sınırlar Yapım Aşamasında: Belçika'daki Müslüman Göçmen Kadınların Gündelik Sınır Tecrübelerine Kesişimsel Bir Yaklaşım

 

Elif Gündüz, Leuven Katolik Üniversitesi

17.15-18.00                      KAPANIŞ - Konferans Bilim Kurulu katılımıyla

 

*Her oturumda paneller eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir.

*Paneller A, salon E1-301’de gerçekleşecektir.

*Paneller B, salon E1-307’de gerçekleşecektir.

*Açılış-Kapanış oturumları ve Paneller A için online katılıma kayıt olmak için tıklayınız.

*Paneller B için online katılıma kayıt olmak için tıklayınız.

 

İletişim: goclisansustukonferans@bilgi.edu.tr

 

**Misafirlerin santralistanbul Kampüsü'ne girişte Ziyaretçi Girişi'ni kullanmaları gerekmektedir. Ziyaretçi Girişi otopark alanının sonunda yer almaktadır.