IV. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı

IV. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nda bu yıl da göç alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem birbirleriyle hem de bu alanda farklı disiplinlerde ve/veya disiplinlerarası çalışan deneyimli akademisyenlerle buluşturmak amacıyla bir araya geleceğiz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 2019 yılından bu yana çok değerli Bilim Kurulu üyelerinin katkılarıyla düzenlediğimiz Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı aracılığıyla karşılıklı tartışma ve birbirimizden öğrenme imkânlarını çoğaltarak bu alana katkı vermeyi amaçlıyoruz.

Günümüzde göç, toplumların sosyal, siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel yapılarında yol açtığı dönüşüm ve değişim sebebiyle önemli bir akademik çalışma alanı olarak tanınmıştır. Toplumsal değişimin göç bağlamındaki bütün boyutları, dünyada ve Türkiye’de sosyal bilimciler, politika yapıcılar ve sivil toplum paydaşları için önemli başlıklar olarak öne çıkmaktadır. 2020 yılından itibaren sürmekte olan COVID-19 pandemisinin de bir kez daha gösterdiği gibi salgınlar, afetler, iklim değişikliği, üretim ve tüketim alışkanlıklarımız ve süregiden çatışmaların varlığıyla insan hareketliliği alanındaki ihtiyaçlar, düzenlemeler, imkânlar ve engeller hakkında yapılan çalışmalar kelimenin tam anlamı ile hayatidir. IV. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı ile lisansüstü çalışmaları özellikle metodolojik ve teorik açıdan tartışmak ve araştırma bulgularının yazım sürecinde geri bildirimlerle bu alanda üretilen bilgiye katkı sunmak amaçlanmaktadır.

Bilim Kurulu: A. Tamer AKER; Didem DANIŞ; Mine EDER; Emre ERDOĞAN; Gülay Uğur GÖKSEL; Ayhan KAYA; Neva Övünç ÖZTÜRK; Deniz SERT; Sedef TURPER; Pınar UYAN SEMERCİ; Deniz Güneş YARDIMCI

 

PROGRAM

17 Aralık 2022

İstanbul Bilgi Üniversitesi

santralistanbul Kampüsü & Çevrimiçi

09.15-09.45

AÇILIŞ

Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Mine Eder, Boğaziçi Üniversitesi

09.45-11.15            

 1. OTURUM

Emek, Göç ve Şehir

Moderatör: Mine Eder

 

Göçmen Kadınların Etnik Ekonomilere Katılımı: Almanya'daki Türkiye Kökenliler Örneği

Aslıhan Yurdakul, Pompeu Fabra Üniversitesi

 

Suriyeli Göçmen İşgücünün Emek Piyasasında Tutun(ama)ma Halleri: İstanbul Örneği

Nail Gökhan Karabulut, İstanbul Teknik Üniversitesi

 

İstanbul’daki Hemşehri Derneklerinin Tasnifi, Örgütlülüğü, Dağılımı ve Yoğunluğu

Süleyman Kıroğlu, New York Üniversitesi &

Hüseyin Zeyd Koytak, Syracuse Üniversitesi

11.15-11.30

ARA

 

2. OTURUM

 

 

PANELLER - A

 

PANELLER - B

11.30-13.00

A2 - Sanat, Kültür ve Göç

Moderatör: Deniz Güneş Yardımcı

B2 - Göçmenlerin Psikososyal Durumları

Moderatör: Pınar Uyan Semerci

 

Liberalizme Doğru Göçün Ken Loach Filmlerine İzdüşümü

Şenol Kaynakçı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Ülke İçi Yerinden Edilenlerin Psikososyal Gereksinimleri: Diyarbakır Sur Örneği

Berhudan Şamar, Hacettepe Üniversitesi

 

Akışkan Mutfaklar: İstanbul-Fatih Bölgesindeki Suriye Mutfağı Örneğinde Göç, Kültür ve Yemek İlişkisi

Zeynep Yılmaz Hava, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Göçmenlerde Covid-19 Pandemisiyle İlişkili Stres Etmenlerinin Göç Sonrası Stres Etmenleriyle İlişkisinin İncelenmesi

 

Sibel Sabırlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

Bir Belgeseli Yazmak: Kahvenin Gaziantep’e Göçü ve Sosyal Uyuma Etkisi

Hilal Sevlü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi &

Merve Gizem Uğur, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

İltica Bekleme Sürecindeki Sığınmacıların Ruh Sağlığı: Türkiye ve Kanada’daki İranlı Sığınmacılar Üzerine Nitel Bir Çalışma

 

Sanam Vaghefi, Victoria Üniversitesi

13.00-14.00

ÖĞLE ARASI

 

3. OTURUM

 

 

                                 PANELLER - A             

 

                         PANELLER - B                    

14.00-15.30

A3 - Duyulmayan/Görülmeyen Göçmenler ve Algılar

Moderatör: Gülay Uğur Göksel

B3 - Göç ve Uyum Politikaları

 

Moderatör: Sedef Turper

 

Pandemi Kentinde Kayıtdışı Sığınmacılar:“Olmayanlar” Nerede?

 

Yusuf Balcı, İstanbul Üniversitesi & Erdal Bayraktar, Beykent Üniversitesi

Yerel Kapsayıcı Politika ve Uygulamaların Suriye Kökenli Göçmenlerin Sosyal Uyumu Üzerindeki Etkisi: Zeytinburnu Örneği

 

Papatya Bostancı, İstanbul Teknik Üniversitesi

 

İsrail’deki Türkiyeli Yahudiler – Hala Sessiz ve Görünmezler mi?

Adem Muzaffer Erol, Potsdam Üniversitesi

Engelli Mültecilerin Toplumsal Uyum Düzeylerinin Araştırılması ve Sosyal Politika Önerileri

Eren Köse, Ankara Üniversitesi

 

Dijital Platformlar Aracılığıyla Evlilik Tercihinde “Türkiyeli Erkeklerin Suriyeli Kadın Algısı" Üzerine Bir İnceleme

 

Aysel Okten Taş, Kocaeli Üniversitesi &

Buket Özdemir Dal, Kocaeli Üniversitesi

Suriyeli Mülteci Çocuklara Uygulanan Eğitim Politikalarının Türk Kamuoyuna Yansımaları

 

 

İrem Derya, Yeditepe Üniversitesi

15.30-15.45

ARA

 

4. OTURUM

 

                                              

                      PANELLER - A                            

  

 

                               PANELLER - B         

15.45-17.15

A4 - Evin/Kimliğin Sınırları ve Sınırsızlığı

 

Moderatör: Tuğçe Erçetin

B4 - Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Göç

 

Moderatör: Didem Danış

 

Kendine Ait Bir Büyükada: Adalı Olmak ve Van-Erciş’ten Göç

Helin Su Kotan, Boğaziçi Üniversitesi

Filistinli Kadınların Zorunlu Göç Deneyimleri

Esma Kaşram, Hacettepe Üniversitesi

 

Bir Teklif: Evinizde kalabilir miyim?

Waseem Ahmad Siddiqui, İstanbul Üniversitesi

Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Kadınlar Arasında Adölesan Doğurganlık: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Işıl Elif Arslan, Hacettepe Üniversitesi

 

 

The Maintenance of Identity and Transnational Family Ties across Generations: The Role of Palestinian Mothers in Turkey

 

Sanaa Alnaji, TED Üniversitesi

17.20-18.00

KAPANIŞ

Konferans Bilim Kurulu katılımıyla

 

*1.Oturum haricinde her oturumda 2 panel eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir.

*Açılış ve Kapanış oturumları ile 1. Oturum salon E1-301’de gerçekleşecektir.

*Paneller A, salon E1-306’da gerçekleşecektir.

*Paneller B, salon E1-301’de gerçekleşecektir.

*Açılış-Kapanış oturumları, 1. Oturum ve Paneller B için online katılıma kayıt olmak üzere tıklayınız.

*Paneller A için online katılıma kayıt olmak üzere tıklayınız.

İletişim: goclisansustukonferans@bilgi.edu.tr

Misafirlerin santralistanbul Kampüsü'ne girişte Ziyaretçi Girişi'ni kullanmaları gerekmektedir. Ziyaretçi Girişi otopark alanının sonunda yer almaktadır.