Tebliğ Çağrısı "IV. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı"

IV. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nda bu yıl da göç alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem birbirleriyle hem de bu alanda farklı disiplinlerde ve/veya disiplinlerarası çalışan deneyimli akademisyenlerle buluşturmak amacıyla bir araya geleceğiz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 2019 yılından bu yana çok değerli Bilim Kurulu üyelerinin katkılarıyla düzenlediğimiz Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı aracılığıyla karşılıklı tartışma ve birbirimizden öğrenme imkânlarını çoğaltarak bu alana katkı vermeyi amaçlıyoruz.

Günümüzde göç, toplumların sosyal, siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel yapılarında yol açtığı dönüşüm ve değişim sebebiyle önemli bir akademik çalışma alanı olarak tanınmıştır. Toplumsal değişimin göç bağlamındaki bütün boyutları, dünyada ve Türkiye’de sosyal bilimciler, politika yapıcılar ve sivil toplum paydaşları için önemli başlıklar olarak öne çıkmaktadır. 2020 yılından itibaren sürmekte olan COVID-19 pandemisinin de bir kez daha gösterdiği gibi salgınlar, afetler, iklim değişikliği, üretim ve tüketim alışkanlıklarımız ve süregiden çatışmaların varlığıyla insan hareketliliği alanındaki ihtiyaçlar, düzenlemeler, imkânlar ve engeller hakkında yapılan çalışmalar kelimenin tam anlamı ile hayatidir. IV. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı ile lisansüstü çalışmaları özellikle metodolojik ve teorik açıdan tartışmak ve araştırma bulgularının yazım sürecinde geri bildirimlerle bu alanda üretilen bilgiye katkı sunmak amaçlanmaktadır.

 

Bilim Kurulu

A. Tamer AKER

Didem DANIŞ

Mine EDER

Emre ERDOĞAN

Gülay Uğur GÖKSEL

Ayhan KAYA

Neva Övünç ÖZTÜRK

Deniz SERT

Sedef TURPER

Pınar UYAN SEMERCİ

Deniz Güneş YARDIMCI

 

Başvuru Koşulları

  • Başvuru için en az 350 sözcükten oluşan tebliğ özetleri, kısa özgeçmiş bilgisiyle birlikte 14 Kasım 2022 tarihine kadar goclisansustukonferans@bilgi.edu.tr adresine gönderilmelidir.
  • Tebliğ özet metni, çalışmanın metodolojisi ve dayandığı literatüre dair bilgi içermelidir.
  • Birden fazla yazarlı çalışmaların başvurularında tüm yazarların lisansüstü öğrencisi veya yeni mezun (son bir yıl) olması gerekmektedir.
  • Konferansta sunum için kabul edilen tebliğ sahiplerine 28 Kasım 2022 tarihinde bilgilendirme yapılacaktır. Tebliğ tam metinleri için son teslim tarihi 12 Aralık 2022’dir.

 

Önemli Tarihler

Son başvuru tarihi                        14 Kasım 2022

Sonuçların açıklanması               28 Kasım 2022

Tebliğ son teslim tarihi                12 Aralık 2022

Konferans tarihi                            17 Aralık 2022

 

Konferans Organizasyonu

  • Konferans dili Türkçedir.
  • Konferans yüz yüze ve çevrim içi yöntemlerle hibrit olarak gerçekleştirilecektir. Oturumlar İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde yapılacaktır.
  • İstanbul dışından katılacak panelistler için ulaşım desteği sağlanacaktır.