Hakikat Sonrası Çağda İnfodemi ve Bilgi Düzensizlikleri Lisansüstü Öğrenci Konferansı

19 Şubat 2022, Cumartesi

09.30-17.30

santralistanbul Kampüsü E1-301 / E1-307 & Çevrimiçi

Yanlış bilgilerin yayılımı yeni bir olgu değil. Ancak günümüzde dijital araçların çeşitlenmesi ve haber alma ve üretme pratiklerinde yaşanan değişim yanlış bilginin yayılımını hızlandırıyor. Deprem, iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve aşı gibi bilgi ihtiyacının arttığı alanlarda ise yanlış bilgiler “salgına” dönüşerek bireylerin hayatlarını tehdit eden bir olgu haline geliyor.

COVID-19 pandemisiyle gündeme gelen infodemi kriz anlarında insanların yanlış bilgilerin yaygınlığı nedeniyle güvenilir ve doğru bilgiye erişememeleri ve bu yanlış bilgilerin çok hızlı bir şekilde yayılması olarak tanımlanmaktadır. Bu dönemde tıpkı koronavirüs gibi hızla yayılan yanlış bilgiler virüse karşı alınan önlemleri de etkileyerek hayatımızda bir tehdit oluşturdu. Bu nedenle, yanlış bilgilerin nasıl yayıldığını anlamak ve bunları engellemeye yönelik müdahale yöntemleri oluşturmak oldukça önemli.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Konferans Bilim Kurulu üyelerinin katkılarıyla bu yıl ilk kez Hakikat Sonrası Çağda İnfodemi ve Bilgi Düzensizlikleri Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nı düzenleyerek içinde bulunduğumuz dönemde yanlış bilgilerin nasıl ve neden yayıldığını ve yanlış bilgilerin toplumsal etkilerini beraber tartışmayı amaçlıyoruz. Bu konferansta yeni medya, infodemi, bilgi düzensizliği, hakikat sonrası dönem, komplo teorileri, aşı karşıtlığı, iklim inkarcılığı gibi alanlarda çalışmalar yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem birbirleriyle hem de farklı disiplinlerde çalışan deneyimli akademisyenlerle buluşturarak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefliyoruz.

 

Bilim Kurulu

Sinan ALPER

Özgür ARUN

Selim BADUR

Mutlu BİNARK

Emre ERDOĞAN

Yasemin İNCEOĞLU

Suncem KOÇER ÇAMURDAN

Burak ÖZÇETİN

Emel PARLAR DAL

Erkan SAKA

Bilge ŞENYÜZ

Emre TOROS

Aslı TUNÇ

Pınar UYAN SEMERCİ

 

*Konferans dili Türkçedir.

* Konferans hem santralistanbul Kampüsü’nde hem de çevrimiçi ortamda aynı anda gerçekleştirilecektir. Konferansa yüz yüze veya çevrimiçi araçlarla katılım sağlanabilir.

* Konferansa santralistanbul Kampüsü'nde katılmak için kayıt: rc.mig@bilgi.edu.tr

* Covid-19 tedbirleri kapsamında kampüslere girişlerde çift doz aşı belgesi veya aşı bulunmaması durumunda son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu zorunluluğu bulunmaktadır.

* Çevrimiçi katılım için kayıt:

AÇILIŞ-KAPANIŞ ve OTURUM B panellere katılmak için kayıt:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqcOmvrjguGNa9h4hstdVwlYUEoEO3_7U2

OTURUM A panellere katılmak için kayıt:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwofuGqpzMiEteytESelH9XnBDOfRb8-kmI