III. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı

Günümüzde göç, toplumların sosyal, siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel yapılarında yol açtığı dönüşüm ve değişim sebebiyle önemli bir akademik çalışma alanı olarak tanınmıştır. Toplumsal değişimin göç bağlamındaki bütün boyutları, dünyada ve Türkiye’de sosyal bilimciler, politika yapıcılar ve sivil toplum paydaşları için önemli başlıklar olarak öne çıkmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Konferans Bilim Kurulu üyelerinin katkılarıyla ilkini 2019 yılında düzenlediğimiz Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı aracılığıyla karşılıklı tartışma ve birbirimizden öğrenme imkânlarını çoğaltarak bu alana katkı vermeyi amaçlıyoruz.

2020 yılından itibaren sürmekte olan COVID-19 pandemisinin de bir kez daha gösterdiği gibi salgınlar, afetler, iklim değişikliği, üretim ve tüketim alışkanlıklarımız ve süregiden çatışmaların varlığıyla insan hareketliliği alanındaki ihtiyaçlar, düzenlemeler, imkânlar ve engeller hakkında yapılan çalışmalar kelimenin tam anlamı ile hayatidir. III. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nı 4 Aralık 2021 tarihinde düzenleyerek, göç alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem birbirleriyle hem de bu alanda farklı disiplinlerde ve/veya disiplinlerarası çalışan deneyimli akademisyenlerle buluşturmak amacıyla yine bir araya gelmeyi umuyoruz. 

 

Bilim Kurulu

A. Tamer AKER

Didem DANIŞ

Mine EDER

Emre ERDOĞAN

Gülay Uğur GÖKSEL

Ayhan KAYA

Neva Övünç ÖZTÜRK

Deniz SERT

Sedef TURPER

Pınar UYAN SEMERCİ

Deniz Güneş YARDIMCI

 

PROGRAM - 4 Aralık 2021, Cumartesi

09.00-09.30                         AÇILIŞ

 

1. OTURUM

09.30-11.00

1A. Türkiye’de Uyum Süreçleri

Moderatör: Didem Danış

1B. Göç Yönetimi ve Uygulamalar

Moderatör: Sedef Turper

 

Dayanışma Ağlarının Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Göç ve Sonrasındaki Sürece Etkisi

Zeynep Büşra Cevizci & Melike Arslan Koşar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 

Göç Yönetimi Çalışmalarında Büyük Veri Kaynaklarının Kullanımı

 

Şükrü Atsızelti, İstanbul Üniversitesi

 

 

Ankara Önder Mahallesindeki Suriyeli Göçmenler ve Güvenlikleştirme Teorisi: Günlük Yaşam Pratiklerinin İncelenmesi

 

Gonca Sude Kıvrak, Ghent Üniversitesi

Göçmen Asimilasyonu Hipotezi’nin (IAH) Türkiye’de 2009-2020 Yılları İçin Test Edilmesi

 

Egemen Can Toker, Hacettepe Üniversitesi

 

Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Eğitimli Nitelikli Suriyeli Göçmenlerin Statü Kaybı

 

Serap Tunç, Hacettepe Üniversitesi

Türkiye'de Mülteci Korumasının Uygulaması: Ankara'da STK'larda Çalışan Koruma Görevlileri Örneği

 

Berna Çetinalp, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

11.00-11.30                         ARA

 

2. OTURUM

11.30-13.00

2A. Göç Bağlamında Haklara Erişim

Moderatör: Neva Övünç Öztürk

2B. Göçmen Emeği ve Haklar

Moderatör: Mine Eder

 

Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Adalete Erişimi

 

Görkem Nazlı Çelik, Üsküdar Üniversitesi

Türkiye’de Suriyeli Göçmen Kadınların Emek Piyasasına Katılamama Nedenleri

 

Mert Çildoğan, Hacettepe Üniversitesi

 

Türk Hukukunda Kadının Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Temelli Uluslararası Koruma Başvurusunun Değerlendirilmesi

 

Süreyya Can, Dicle Üniversitesi

Konya ve Aksaray İllerinde Tarım ve Hayvancılık Sektörlerinde Çalışan Afganistan Kökenli Göçmenler

 

Erhan Dağlı, Aksaray Üniversitesi

 

Zorunlu İç ve Dış Göç Sürecinde Konuta Erişimin Önemi

 

Zehra Güngördü, Yıldız Teknik Üniversitesi

Afgan Göçmenlerin Yasal Statülerinin Göç Deneyimleri Üzerindeki Etkileri: Ankara Örneği

Sibel Utar, Ankara Üniversitesi

13.00-14.00                         ARA

 

3. OTURUM

14.00-15.30

3A. Göçün Psikolojik Boyutları ve Algılar                                                                         

Moderatör: Emre Erdoğan

3B. Mülteci Çocukların Haklara Erişimi                                          

Moderatör: Pınar Uyan Semerci

 

Ruh Sağlığı Sosyolojisi Bağlamında Mültecilik

 

Ali Eren Demir, Munzur Üniversitesi

Türkiye'deki Sığınmacı ve Mülteci Çocukların Haklara Erişiminin Çoklu Kırılganlık Bağlamında Değerlendirilmesi

Gizem Nur Ezme, Bahçeşehir Üniversitesi

 

Adana’da Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Mahalleye Bağlılıkları ve Kent Kimliğinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi

Sinan Oğan, Çağ Üniversitesi

Mülteci Çocukların Eğitimini Desteklemede Bir Strateji Olarak Suriyeliler ve Diğer Mülteci Çocuklar için Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı Örneği

Damla Çalık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Göçmenlere ve Mültecilere Yönelik Toplumsal Yaklaşımlar: Latin Amerika ve Ortadoğu Ülkelerinin Karşılaştırmalı İncelemesi

 

İbrahim Enes Ataç, Mannheim Üniversitesi

Suriyeli Sığınmacı Çocukların Eğitim Hakkına Erişimde Karşılaştıkları Problemlerin Covid-19 Pandemisi ile Derinleşmesi Üzerine Araştırma

Meltem Uzunpınar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

15.30-16.00                          ARA

 

4. OTURUM

16.00-17.30

4A. Göçün Uluslararası Boyutları        

Moderatör: Deniz Sert

4B. Göçün Toplumsal ve Kültürel Yansımaları

Moderatör: Deniz Güneş Yardımcı

 

Sınır ve Sığınmacılar: Türkiye’den Yunanistan’a Göç Vakası

Hande Tomruk, Marmara Üniversitesi

“Öteki” ve “Biz”liğin İnşası: Sosyo-Kültürel Entegrasyon ve Toplumsal Yansımaları

Hacı Çevik, Hacettepe Üniversitesi

 

Uluslararası Göçün Bir Politika Aracı Olarak Kullanılması: Almanya, İsveç ve Fransa

 

Eda Nagihan Efe, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yabancıların Türkiye’ye Uyum Sürecinde Kültürlerarası İletişim Algıları Üzerı̇ne Nı̇tel Bı̇r Araştırma: Ankara/İstanbul Örneği

Gülbahar Arslan Elnasharty, Başkent Üniversitesi

 

IŞİD Saldırısına Uğrayan Ezidi Kadınları ‘Kız Kaçırma’ Olgusu Üzerinden Düşünmek

 

Helin Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Sembolik Etnisite Kavramı Çerçevesinde X ve Y Kuşağı Çerkes Kadınları

 

Nurşah Kayhan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

17.30-18.00                      KAPANIŞ

 

*Konferans dili Türkçedir.

**Konferans çevrim içi yöntemlerle gerçekleştirilecektir. Lütfen her bir panele katılım için aşağıdaki bağlantılardan kayıt olunuz.

09.00 - 09.30 AÇILIŞ kayıt olmak için tıklayınız

09.30 - 11.00 OTURUM 1A kayıt olmak için tıklayınız

09.30 - 11.00 OTURUM 1B kayıt olmak için tıklayınız

11.30-13.00 OTURUM 2A kayıt olmak için tıklayınız

11.30-13.00 OTURUM 2B kayıt olmak için tıklayınız.

14.00-15.30 OTURUM 3A kayıt olmak için tıklayınız

14.00-15.30 OTURUM 3B kayıt olmak için tıklayınız

16.00-17.30 OTURUM 4A kayıt olmak için tıklayınız

16.00-17.30 OTURUM 4B kayıt olmak için tıklayınız

17.30-18.00 KAPANIŞ kayıt olmak için tıklayınız