MİGA Konferansı 2021 "İnsana Yakışır İş: Mevsimlik Tarımdaki İşgücünün Çalışma, İstihdam ve Yaşam Koşulları"

 

PROGRAM

5 KASIM 2021, CUMA

12.30-12.40    Açılış ve Giriş: Pınar Uyan Semerci

 

12.40-14.10    ÇALIŞMA VE YAŞAM KOŞULLARI

Moderatör: Saniye Dedeoğlu

Mevsimlik Göçmen Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenlik Hakları

Nihan Gizem Kantarcı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Asgari Yaşam Maliyetlerinin Hesaplanması

Merve Bozdemir Akçil, Zeki Bayramoğlu

Görünmeyeni Görünür Kılmak: Mersin’in Tarsus İlçesinde Çadırda Yaşayan Mevsimlik Tarım İşçisi Hanelerin Yaşam Stratejileri ve Toplumsal Cinsiyet Algıları

Semiha İnal

Gezici Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Koşulları-Bursa Ziyareti Raporu

Pınar Akarsu Kaykılarlı

 

14.10-14.30 ARA

 

14.30-16.00    UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Moderatör: Çağla Ünlütürk Ulutaş

Adana İlinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Stratejisi ve Eylem Planlarının (METİP I ve II) Uygulanmasına Yönelik Eleştirel Yaklaşım

Mehmet Reşit Sevinç, Müge Kantar Davran

Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Koruyucu ve Önleyici Faaliyetler: Torbalı Örneği

Esra Şimşir

Fındık Tarımında İyi Sosyal Uygulamalar: Balsu Örneği

Esra Sarıçiçek Çakar, Aybüke Erdoğmuş

Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi: Her Çocuk Bir Dünya Programı Örneği

Tuğba Kontaş Azaklı

 

6 KASIM 2021, CUMARTESİ

09.30-11.00    ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE VE HAKLARA ERİŞİM

Moderatör: Kuvvet Lordoğlu

Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Şartlı Nakit Destek Programlarının Etkisi

Leyla Özer, Dilek Karagöz

İsot (Pul Biber) Üretiminde Çalışan Çocukların Yaşam Koşullarına İlişkin Bir Araştırma: Şanlıurfa Şehri Örneği

Aslı Tokgöz, Sedat Benek

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Temel Gereksinimler, Çocuklar için Güvenli Alanların Oluşturulması ve Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi

Berivan Çite, Buse Özdelice, Çağdaş Özbakan

Tarım Sektöründe Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Sağlık ve Güvenlik Kültürünü Geliştirme Etkinlik Yarışması

Işıl Betül Kolaşınlı

 

11.00-11.30     ARA

 

11.30-13.00     SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM VE KADIN EMEĞİ

Moderatör: Ferdi Tanır

Tarım Sektöründe Mevsimlik Çalışanların ve Ailelerinin Sağlık Hizmetlerine Erişimlerini Artırma Projesi

Zeynep Şimşek

Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Koruyucu ve Önleyici Hizmetler: Kırsala Sağlık Kırsala Destek Projesi Mobil Ekipler Şanlıurfa Örneği

Betül Kocatüfek

Emeğin Etnikleşmesi ve Feminizasyonu: Çay Tarımında Kadın ve Gürcü Emeği

Muhammet Öksüz

Kadın Ellerle Evsel Üretimi Geliştirme Projesi’nden Kadın Eller Kooperatifi’ne: Kadın Emeği ve Yoksulluk

Sedat Benek, Recep Baydemir, Kader Çiloğlu

 

5 Kasım 2021 tarihinde konferansın 1.gününe kayıt olmak için tıklayınız.

6 Kasım 2021 tarihinde konferansın 2.gününe kayıt olmak için tıklayınız.

MİGA hakkında için tıklayınız.