III. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı

 

Günümüzde göç, toplumların sosyal, siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel yapılarında yol açtığı dönüşüm ve değişim sebebiyle önemli bir akademik çalışma alanı olarak tanınmıştır. Toplumsal değişimin göç bağlamındaki bütün boyutları, dünyada ve Türkiye’de sosyal bilimciler, politika yapıcılar ve sivil toplum paydaşları için önemli başlıklar olarak öne çıkmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Konferans Bilim Kurulu üyelerinin katkılarıyla ilkini 2019 yılında düzenlediğimiz Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı aracılığıyla karşılıklı tartışma ve birbirimizden öğrenme imkânlarını çoğaltarak bu alana katkı vermeyi amaçlıyoruz.

2020 yılından itibaren sürmekte olan COVID-19 pandemisinin de bir kez daha gösterdiği gibi salgınlar, afetler, iklim değişikliği, üretim ve tüketim alışkanlıklarımız ve süregiden çatışmaların varlığıyla insan hareketliliği alanındaki ihtiyaçlar, düzenlemeler, imkânlar ve engeller hakkında yapılan çalışmalar kelimenin tam anlamı ile hayatidir. III. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nı 4 Aralık 2021 tarihinde düzenleyerek, göç alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem birbirleriyle hem de bu alanda farklı disiplinlerde ve/veya disiplinlerarası çalışan deneyimli akademisyenlerle buluşturmak amacıyla yine bir araya gelmeyi umuyoruz. Bu yıl da COVID-19 pandemisine yönelik tedbir amaçlı olarak konferansı çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Başvuru yöntemine dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Bilim Kurulu

A. Tamer AKER

Didem DANIŞ

Mine EDER

Emre ERDOĞAN

Gülay Uğur GÖKSEL

Ayhan KAYA

Neva Övünç ÖZTÜRK

Deniz SERT

Sedef TURPER

Pınar UYAN SEMERCİ

Deniz Güneş YARDIMCI

 

Tebliğ Özeti Gönderimi
Başvuru için en fazla 500 sözcükten oluşan tebliğ özetleri, kısa özgeçmiş bilgisiyle birlikte 22 Ekim 2021 tarihine kadar goclisansustukonferans@bilgi.edu.tr adresine gönderilmelidir.


Konferansta sunum için kabul edilen tebliğ sahiplerine 5 Kasım 2021 tarihinde bilgilendirme yapılacaktır. Tebliğ metinleri için son teslim tarihi 25 Kasım 2021’dir.

Önemli Tarihler

Son başvuru tarihi               22 Ekim 2021
Sonuçların açıklanması      5 Kasım 2021
Tebliğ son teslim tarihi     25 Kasım 2021
Konferans tarihi                    4 Aralık 2021*

Konferans dili Türkçedir.

*Konferans çevrim içi yöntemlerle gerçekleştirilecektir.