Seminer “Toplumsal Cinsiyeti Ulusötesi Alanlar ve Göçler Üzerinden İncelemek”

Seminer “Toplumsal Cinsiyeti Ulusötesi Alanlar ve Göçler Üzerinden İncelemek”
10 Haziran 2013, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü
Konuşmacı(lar): Sarah J. Mahler (Florida Uluslararası Üniversitesi)

Günümüzde artan küreselleşme ve göç hareketlerinin etkisiyle toplumsal cinsiyet kavramını ulusötesi alanda anlamlandırabilmek için yeni analitik modellere ihtiyaç vardır. Seminerde yerelden küresele toplumsal cinsiyet bağlamında yaşanan zorlukları ele almak üzere “Gücün Toplumsal Cinsiyetleştirilmiş Coğrafyaları (Gendered Geographies of Power)” başlıklı çok-basamaklı bir çerçeve önerilmektedir.