Göç ve Entegrasyon Politikaları İndeksi (MIPEX), 2016-2020 Türkiye Karnesi Paneli

23 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00-16.00 çevrimiçi bir etkinlikle Göç ve Entegrasyon Politikaları İndeksi (Migrant Integration Policy Index MIPEX, http://mipex.eu/)  sonuçlarına göre Türkiye’nin 2016-2020 karnesi açıklanacaktır. MIPEXgöç alan ülkelerde yaşayan yabancıların o ülkenin vatandaşlarıyla yasalar önünde eşit olmasını ve eşit olabilmesi için yasal pozitif ayrımcılık ilkelerinin uygulanmasını toplumsal uyumu teşvik eden politikaların en önemli göstergeleri olarak tanımlamaktadır. Veri tabanı 8 politika alanı ve 167 göstergeden oluşmaktadır. AB ve diğer göç alan toplam 52 ülkenin toplumsal uyum alanlarındaki ulusal yasa ve politikalarının yabancılara eşit muamele standartlarına göre değerlendirildiği ve sıralandığı MIPEX veri tabanı çerçevesinde Türkiye’de 2016-2020 yılları arasında göçmenlerin entegrasyonuna ilişkin izlenen politikaların değerlendirileceği çevrimiçi panele davetlisiniz. 

Konuşmacılar:

Açılış: Prof. Dr. Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi

MIPEX Uzman Sunumu: Dr. Giacomo Solano

MIPEX Türkiye 2014-2020 Karnesi: Dr. Neva Övünç Öztürk, Ankara Üniversitesi ve Dr. Gülay Uğur Göksel, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Değerlendiriciler: Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Doç. Dr. Saime Özçürümez, Bilkent Üniversitesi

 

Panel Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt için tıklayınız.

*Panel dili Türkçe ve İngilizcedir. Simultane çeviri olmayacaktır.

*Etkinlik İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü, BİLGİ-GÖÇ, Ankara Üniversitesi ve Migration Policy Group işbirliğiyle düzenlenmektedir.