II. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı

5 Aralık 2020, 09.00-18.00

Günümüzde insan hareketliliği, toplumların sosyal, siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel yapılarında yol açtığı dönüşüm ve değişim sebebiyle önemli bir akademik çalışma alanı olarak tanınmıştır. Toplumsal değişimin göç bağlamındaki bütün bu boyutları, dünyada ve Türkiye’de sosyal bilimciler, politika yapıcılar ve sivil toplum için önemli başlıklar olarak öne çıkmaktadır. Göçün çeşitli türlerinde geniş deneyime sahip Türkiye’de, 2011 sonrası Suriye’den gelen zorunlu göçle birlikte bu alandaki çalışmaların sayısı da oldukça artmıştır.

Geçen yıl, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak ilkini düzenlediğimiz Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı’na sizleri bu cümlelerle davet etmiştik. 9 Kasım 2019’da 130 lisansüstü öğrencinin başvurusu arasından Bilim Kurulu’nun belirlediği 24 heyecan verici çalışmayı dinlemiş ve bu alanın tecrübeli akademisyenlerinin geribildirimleriyle hem içerik hem de metot açısından oldukça verimli ve ufuk açıcı tartışmalara ev sahipliği yapmıştık.

Bugün içinde olduğumuz COVID-19 salgınının da bir kez daha gösterdiği gibi iklim değişikliği, üretim ve tüketim alışkanlıklarımız, süregiden çatışmalar, afetler ve salgınlarla insan hareketliliği alanındaki ihtiyaçlar, imkânlar ve engellerin çalışılmasının önemi kelimenin tam anlamı ile hayatidir. Bu yıl koşulların olağanüstülüğü nedeniyle II. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nı çevrim içi planlıyoruz. 5 Aralık 2020 tarihinde düzenleyeceğimiz konferans kapsamında göç alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem birbirleriyle hem de bu alanda farklı disiplinlerde ve/veya disiplinlerarası çalışan deneyimli akademisyenlerle buluşturmak amacıyla yine bir araya gelmeyi umuyoruz.

 

Bilim Kurulu

A. Tamer AKER

Didem DANIŞ

Mine EDER

Emre ERDOĞAN

Gülay Uğur GÖKSEL

Ayhan KAYA

Neva Övünç ÖZTÜRK

Deniz SERT

Sedef TURPER

Pınar UYAN SEMERCİ

Deniz Güneş YARDIMCI

 

PROGRAM

09.00-09.30

AÇILIŞ KONUŞMASI                                                                  

Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

09.30-11.00

 

 

 

1. OTURUM

 

Türkiye’de Emek Piyasalarında Göçmenler

Moderatör: Mine Eder

 

Göçmen Bebek ve Çocuk Bakıcılarının İstanbul’daki Konumlarının Haritalanması

Melis Aydın, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

 

COVID-19 Sürecinde Mevsimlik Tarım ve Göçmen Emeği: Çay Hasadında Sahra Altı Afrikalılar

Muhammed Yasir Bodur, Kadir Has Üniversitesi

Mustafa Ammar Kılıç, Koç Üniversitesi

 

Çağdaş Türkiye’de İranlı Göçmenlerin Sosyo-Ekonomik Entegrasyonu

Maryam Ekhtiari, Koç Üniversitesi

 

11.00-11.30

Kahve Arası

11.30-13.00

 

 

 

2. OTURUM (Eşzamanlı Paneller)

Göçmenlere Dair Algılar ve Kimlikler             

Moderatör: Emre Erdoğan

Göç Bağlamında Mekân, Dil ve Hafıza

                                                     
Moderatör: Didem Danış

“Benim Milletim, Benim Esnafım, Benim Komşum”: Zorunlu Göçte Değişen Gruplararası İlişkiler ve Kimlik Dinamikleri

Yasin Duman, Coventry Üniversitesi

Mülteci Çalışmalarında Toplum Çevirmenliğinin Önemi ve Standartlar Açısından Değerlendirilmesi

Elif Dığıroğlu, Sakarya Üniversitesi

Liderliğin Mülteci Yanlısı Politikaları Destekleme Üzerindeki İki Yönlü Etkisi: Popülist Tutumlar ve Milli Kimlik

Mete Sefa Uysal, Dokuz Eylül Üniversitesi

Bir Göç ve Çeviri Mekânı Olarak Sultanbeyli: Çevrilen Çevirmenler ve Habitusların Dönüşümü

Özgür Bülent Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi

Mahalleye İletişimsel Açıdan Bakmak: Mersin İli Demirtaş Mahallesi Sakinlerinin Suriyeli Göçmenlere Yönelik Bakış Açısı

Şükrü Şimdi, Çukurova Üniversitesi

İkinci ve Üçüncü Jenerasyon Vranofça Göçmenlerinin Hafızalarında Sınır İşaretleri: Dil, Evlilik Bağları ve Temizlik

Ece Arslan, Simon Fraser Üniversitesi

13.00-14.00

Öğle Arası

 

14.00-15.30

 

 

 

3. OTURUM (Eşzamanlı Paneller)

Göçün Avrupa’ya Yansımaları

Moderatör: Ayhan Kaya

Göçün Farklı Biçimleri

Moderatör: Deniz Sert

Alman Futbolunda Irkçılık: Alman Online Medyasında Göçmen Futbolcular Üzerine Eleştirel Söylem Analizi

Melis Öneren Özbek, Bahçeşehir Üniversitesi

Endonezyalı ve Filipinli Düzensiz Göçmenlerin Malezya’daki Durumu ve Karşı Karşıya Kaldıkları Sorunlar

Ömer Faruk Çıngır, Malaya Üniversitesi

AB-Türkiye Sınır Gerilimleriyle İlgili Youtube Yorumlarının Söylem Analizi: Euronews Örneği

 

Apak Kerem Altıntop & Yasin Özbey, İstanbul Üniversitesi

İnsan Hakları Bağlamında İklim Kaynaklı Göçler için Bölgesel Adaptasyon Stratejilerine Yönelik İhtiyaç: Yeni Zelanda-Pasifik Adaları Vakası

Özden Öz, FAU Erlangen-Nürnberg Üniversitesi & İstanbul Bilgi Üniversitesi

Ulusötesi Cenaze Hizmetleri: Almanya’daki Türkler Örneği

Aysima Çalışan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Türkiye Üniversitelerinde Erasmus Hareketliliğinin Mekânsal ve Dönemsel Analizi

Ezgi Özey, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

15.30-15.45

Kahve Arası

15.45-17.15

 

 

4. OTURUM (Eşzamanlı Paneller)

Göçün Hukuki Boyutları

Moderatör: Neva Övünç Öztürk

Göçün Kültür ve Sanat Alanında Temsili

Moderatör: Deniz Güneş Yardımcı

Türkiye’de Mültecilerin Güvenlik Algısı: Hukuki Boyutun Etkisi

Gamze Ovacık, Bilkent Üniversitesi

Sinemada Göçmen Çocuk ve Kadın Temsilleri: Kefernahum ve Misafir

Onur Aytaç & Burçak Görel, Mersin Üniversitesi

İdari Yargı Kararları Işığında Uluslararası Koruma Başvurusunun Geri Çekilmesi veya Geri Çekilmiş Sayılması

Rıdvan Akın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Müzelerde Göç ve Göçmenliğin Temsili: Almanya, İngiltere ve Türkiye’deki Örneklerin İncelenmesi

 Gökçe Büyükmete, Dokuz Eylül Üniversitesi

Queer Sığınmacıların Kabulünde Avrupa-merkezcilik

 Tuana Bıldırcın, Bilkent Üniversitesi

Türkiye’deki Suriyeli Göçmenler Bağlamında Kültürlerarası Müziğe Dayalı Diyalog ve Göçmenin Refahı

Tuğçe Erdoğu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

17.20-18.00

KAPANIŞ

* Konferans dili Türkçedir.

** Konferans çevrim içi düzenlenmektedir.