Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı - II

Son başvuru tarihi                             21 Ekim 2020

Sonuçların açıklanması                    2 Kasım 2020

Tebliğ son teslim tarihi                     25 Kasım 2020

Konferans tarihi                                  5 Aralık 2020*

 

Günümüzde insan hareketliliği, toplumların sosyal, siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel yapılarında yol açtığı dönüşüm ve değişim sebebiyle önemli bir akademik çalışma alanı olarak tanınmıştır. Toplumsal değişimin göç bağlamındaki bütün bu boyutları, dünyada ve Türkiye’de sosyal bilimciler, politika yapıcılar ve sivil toplum için önemli başlıklar olarak öne çıkmaktadır. Göçün çeşitli türlerinde geniş deneyime sahip Türkiye’de, 2011 sonrası Suriye’den gelen zorunlu göçle birlikte bu alandaki çalışmaların sayısı da oldukça artmıştır.

Geçen yıl, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak ilkini düzenlediğimiz Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı’na sizleri bu cümlelerle davet etmiştik. 9 Kasım 2019’da 130 lisansüstü öğrencinin başvurusu arasından Bilim Kurulu’nun belirlediği 24 heyecan verici çalışmayı dinlemiş ve bu alanın tecrübeli akademisyenlerinin geribildirimleriyle hem içerik hem de metot açısından oldukça verimli ve ufuk açıcı tartışmalara ev sahipliği yapmıştık.

Bugün içinde olduğumuz COVID-19 salgınının da bir kez daha gösterdiği gibi iklim değişikliği, üretim ve tüketim alışkanlıklarımız, süregiden çatışmalar, afetler ve salgınlarla insan hareketliliği alanındaki ihtiyaçlar, imkânlar ve engellerin çalışılmasının önemi kelimenin tam anlamı ile hayatidir. Bu yıl koşulların olağanüstülüğü nedeniyle II. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nı çevrim içi planlıyoruz. 5 Aralık 2020 tarihinde düzenleyeceğimiz konferans kapsamında göç alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem birbirleriyle hem de bu alanda farklı disiplinlerde ve/veya disiplinlerarası çalışan deneyimli akademisyenlerle buluşturmak amacıyla yine bir araya gelmeyi umuyoruz.

 

Bilim Kurulu

A. Tamer AKER

Didem DANIŞ

Mine EDER

Emre ERDOĞAN

Gülay Uğur GÖKSEL

Ayhan KAYA

Neva Övünç ÖZTÜRK

Deniz SERT

Sedef TURPER

Pınar UYAN SEMERCİ

Deniz Güneş YARDIMCI

 

Tebliğ Özeti Gönderimi

Başvuru için en fazla 500 sözcükten oluşan tebliğ özetleri, kısa özgeçmiş bilgisiyle birlikte 21 Ekim 2020 tarihine kadar busra.kilic@bilgi.edu.tr adresine gönderilmelidir.

Konferansta sunum için kabul edilen tebliğ sahiplerine 2 Kasım 2020 tarihinde bilgilendirme yapılacaktır. Tebliğ metinleri için son teslim tarihi 25 Kasım 2020’dir.

Konferans dili Türkçedir.

 

*Konferans çevrim içi yöntemlerle gerçekleştirilecektir.