"2000-2020 Türkiye'de Çocuk İşçiliğiyle Mücadeleyi Değerlendirmek" Webinar Serisi Kayıtları

"Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Son 20 Yıla Genel Bir Bakış: İstatistikler, Politikalar ve Uygulamalar" - 10 Haziran 2020 izlemek için tıklayın!

Açılış Konuşması: Kübra Doğan Yenisey, İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü

Moderatör ve Giriş Sunumu: Emre Erdoğan, BİLGİ Uluslararası İlişkiler Bölümü

Konuklar: 

 • İbrahim Demircan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Nejat Kocabay, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
 • Emre Üçkardeşler, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
 • Çağla Ünlütürk Ulutaş, Pamukkale Üniversitesi

"Son 20 Yılda Sivil Toplumda Çocuk İşçiliği ile Mücadele" - 12 Haziran 2020 izlemek için tıklayın!

Moderatör: Nurhan Yentürk, BİLGİ Sivil Toplum Çalışmaları Eğitim ve Araştırma Merkezi

Giriş Sunumu: Gözde Durmuş, BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi

Konuklar:

 • Ozan Çetin, Genç Hayat Vakfı
 • Bülent İlik, Hayata Destek Derneği
 • Sinem Bayraktar, Ertan Karabıyık, Kalkınma Atölyesi
 • Seda Akço, Hümanist Büro

"Son 20 Yılda Çocuk İşçiliği Yazınını Değerlendirmek: Kuram, Metodoloji ve Etik" - 15 Haziran 2020 izlemek için tıklayın!

Moderatör ve Giriş Sunumu: Pınar Uyan Semerci, BİLGİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Konuklar:

 • Saniye Dedeoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
 • Metin Özuğurlu, Ankara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
 • Başak Akkan, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu
 • Özge Şensoy Bahar, Washington University in St. Louis, Brown School (Washington Üniversitesi, St. Louis, Brown Sosyal Hizmetler ve Halk Sağlığı Okulu)

"Son 20 Yılda Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İş Dünyasını Değerlendirmek" - 17 Haziran 2020 izlemek için tıklayın!

Moderatör: İdil Işıl Gül, BİLGİ Hukuk Fakültesi

Konuklar:

 • Ezgi Koman, FİSA Çocuk Hakları Merkezi
 • İdil Ander, UTZ-Rainforest Alliance
 • Burcu Kuğu Bolak, Adil Çalışma Örgütü (Fair Labor Association)
 • Çiğdem Çımrın, Çocuk Hakları ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Merkezi (CCR CSR)
 • Murat Özveri, Selüloz İş Sendikası Hukuk Müşaviri