“Türkiye’de Gönüllülük: Katılım, Koşullar ve Hukuk”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Türkiye’de günümüzde yapılan gönüllü çalışmaların bir haritasını çıkarmak, gönüllülerin STK’lara katılım, gönüllüğün yapısı ve kazanımları için bir araştırma yürüttük. Amacımız, kimlerin gönüllülük yaptığı, gönüllüğün yapısı ve kazanımları konusunda genel durumu görünür kılmaktır. Bu şekilde, kurum olarak STK’ların, gönüllülerle olan ilişkisi hakkında bilgi edinmeyi ve sonrasında gerek STK’lara yönelik, gerekse gönüllülük yapmayı isteyen veya hâlihazırda gönüllülük yapanlara yönelik öneri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Araştırma sonuçları 13 Aralık 2019 tarihinde “Türkiye’de Gönüllülük: Katılım, Koşullar ve Hukuk” isimli konferansta paylaşılacaktır.