Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı

Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı

9 Kasım 2019, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü

Günümüzde insan hareketliliği, toplumların sosyal, siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel yapılarında yol açtığı dönüşüm ve değişim sebebiyle önemli bir akademik çalışma alanı olarak tanınmıştır. Toplumsal değişimin göç bağlamındaki bütün bu boyutları, dünyada ve Türkiye’de sosyal bilimciler, politika yapıcılar ve sivil toplum için önemli başlıklar olarak öne çıkmaktadır. 2011 sonrası Suriye’den gelen zorunlu göç ile Türkiye’de bu alandaki çalışmaların sayısı da oldukça artmıştır. Bu konferans çerçevesinde göç alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem birbirleriyle hem de bu alanda farklı disiplinlerde ve/veya disiplinlerarası çalışan deneyimli akademisyenlerle buluşturmak hedeflenmektedir. Konferansta, özellikle metodolojik ve teorik açıdan tezleri tartışmak ve araştırma bulgularının yazım sürecinde geri bildirimlerle bu alanda üretilen bilgiye katkı sunmak amaçlanmaktadır.

Bilim Kurulu
A.Tamer AKER
Didem DANIŞ
Mine EDER
Emre ERDOĞAN
Gülay Uğur GÖKSEL
Ayhan KAYA
Neva Övünç ÖZTÜRK
Deniz SERT
Sedef TURPER
Pınar UYAN SEMERCİ
 
Konferans dili Türkçedir.
 
Detaylı program için tıklayınız.
 
Sunum Özetleri Kitapçığı için tıklayınız.