Panel “Türkiye’de Uluslararası Göçün Yasal ve Normatif Çerçevesi”

Panel “Türkiye’de Uluslararası Göçün Yasal ve Normatif Çerçevesi”

 

12 Nisan 2017, İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul Kampüsü

Program

Georgiana Turculet, Doktora Adayı, Central European Üniversitesi

Metin Çorabatır, Başkan, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi

Selçuk Şatana, Uyum ve İletişim Çalışma Grubu Başkanı ve İl Göç Uzmanı, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü

Moderatör: Pınar Uyan Semerci, Müdür, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi