2006 - Belçika-Türkleri: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü Engel mi?

Ayhan Kaya ve Ferhat Kentel tarafından 2006-2007 yıllarında yürütülen araştırmayla Belçika’daki Türkler’in demografik haritasını çıkarmanın yanında bu grupların Avrupa Birliği, Avrupalılık kavramlarına yaklaşımları, Belçika ve Türkiye ile ilgili düşünce ve eğilimleri incelendi. King Baudouin Vakfı tarafından desteklenen çalışma, “Belgian Turks: A Bridge or a Breach between Turkey and the European Union?” adıyla yayınlandı. Çalışma ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından “Belçika-Türkleri: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü Engel mi?” adıyla basıldı.

http://www.bilgiyay.com/p/342/belcika-turkleri-turkiye-ile-avrupa-birligi-arasinda-kopru-mu-engel-mi

 

İlişkili Haberleri

Kaynakçaları