2003 - Euro-Türkler: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü Engel mi?

Ayhan Kaya ve Ferhat Kentel tarafından 2003-2004 yıllarında Almanya ve Fransa’da gerçekleştirilen araştırma, Avrupalı Türkler’in ya da diğer bir deyişle Euro-Türkler’in siyasal kültürünü incelemekte ve aynı zamanda Fransa’da ve Almanya’da göçmenlerin entegrasyon modelleri arasında bir karşılaştırma yapmaktadır. Bu amaçla, araştırmada Almanya ve Fransa’daki Euro-Türkler’in demografik haritası çıkarılmış, AB ve Avrupalılık kavramlarına yaklaşımları incelenmiş, “yeni vatan” Almanya/Fransa ve “ana vatan” Türkiye ile ilgili düşünce ve eğilimleri saptanmıştır. Araştırma kapsamında Almanya ve Fransa’daki entellektüeller, siyasetçiler ve sanatçılarla 60 adet derinlemesine görüşme ve 20 adet odak grup görüşmesi yapıldı. Buna ek olarak, Almanya’da 1065, Fransa’da ise 600 adet anket uygulandı. Araştırma raporu; Centre for European Policy Studies (CEPS) tarafından “Euro-Turks: A Bridge or a Breach between Turkey and the European Union? A comparative Study of French-Turks and German-Turks” adıyla yayınlandı. Çalışma ayrıca 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından “Euro-Türkler: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü, Engel mi?” adıyla basıldı.

 http://www.bilgiyay.com/p/349/euro-turkler-turkiye-ile-avrupa-birligi-arasinda-kopru-mu-engel-mi

Araştırma raporuna (İngilizce) erişmek için: 

http://www.ceps.eu/publications/euro-turks-bridge-or-breach-between-turkey-and-european-union-comparative-study-french

İlişkili Haberleri

Kaynakçaları