2018 - Kayıplarımızı Hesaba Katmak: Türkiye'de Sosyal Girişimcilik, Mülteciler ve Kentsel Dönüşüm

Proje, Ocak 2018-Temmuz 2019 döneminde British Academy desteğiyle Belfast Queen’s Üniversitesi Senatör George J. Mitchell Küresel Barış, Güvenlik ve Adalet Enstitüsü ile işbirliği içinde yürütülmüştür. Proje, İstanbul'da mültecilerin sosyal girişimci olarak yeteneklerini ilerletmek ve sürdürülebilir bir geçim kaynağı geliştirmek için kullandıkları alanların izini sürmeyi amaçlamıştır. Mültecilerin sosyal girişimcilik girişimlerinin kent vatandaşlığı ve entegrasyon yolunda bir adım olarak devlet ve sivil toplum tarafından nasıl desteklenebileceği incelenmiştir. Proje, bu tür alanların haritalamasını yapmayı ve mülteciler, STK'lar ve politika yapıcılar için sürekli bir kaynak haline gelebilecek çevrimiçi bir veritabanı üretmeyi amaçlamaktadır.

https://transcityistanbul.org/

 

İlişkili Haberleri

Kaynakçaları