2020 - MATILDE Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi

İtalya’nın kuzey dağlık bölgesinde bulunan Bolzano kentinde yer alan Bölgesel Kalkınma Araştırma Enstitüsü (EURAC) tarafından koordine edilen ve Avrupa Birliği’nin UFUK 2020 programınca fonlanan çok paydaşlı MATILDE araştırma projesi, kırsal ve dağlık bölgelere odaklanarak göçün kalkınma süreçlerine ilişkin taşıdığı potansiyeli anlamayı hedefliyor.

Proje, Avrupa’nın 13 bölgesini kapsıyor. Bu bölgeler, göçün kırsal ve dağlık bölgelerdeki yerel etkilerinin inceleneceği 13 vaka çalışması için zemin sunacak. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 farklı ülkede yapılacak vaka çalışmaları, ülkelerdeki farklı yönetim biçimlerini ve eğitim, hayat boyu öğrenme, göçmenlerin işgücü piyasalarına katılımı, sağlık, hareketlilik ve eşitliği içeren çeşitli politika alanlarını kapsıyor.

Kırsal ve dağlık bölgelerdeki yerel kurum ve vatandaşlar, göç yönetimi ve göçün etkisine dair tartışmalarda büyük oranda göz ardı ediliyor. MATILDE, 13 yerel vaka çalışmasında eylem araştırması metodunu kullanarak, kentsel bölgelerin dışında kalan yerel kamusal alanlara yoğunlaşacak. Böylece, göçe dair yanlış algıların ele alınmasına, göç ve göçmen karşıtı egemen tutumun dönüştürülmesine katkı yapılacak ve vatandaşların göçle ilgili tartışmalara daha bilinçli şekilde katılması desteklenecek.

Türkiye'de BİLGİ AB Enstitüsü (https://eu.bilgi.edu.tr/tr/), BİLGİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Hayata Destek Derneği (https://www.hayatadestek.org/) tarafından gerçekleştirilecek proje hakkında ayrıntılı bilgi için.

https://matilde-migration.eu/

 

İlişkili Haberleri

Kaynakçaları