2016 - Adana'da Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi

“Adana’da Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi” projesi, Bernard van Leer Vakfı desteği ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 2016-2017 yıllarında gerçekleştirildi. Çukurova'da mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadıkları üç çadır alanında yürütülen saha araştırması ile özellikle 0-8 yaş çocukların ve ebeveynlerinin ihtiyaçlarının tespit edilmesi yanı sıra Türkiye'de mevsimlik tarım işçiliğinin yaygın olduğu diğer alanlarda da ihtiyaç belirlemede güvenle kullanılabilecek bir araştırma modelinin geliştirilmesi amaçlandı. Araştırma bulguları ve çözüm önerilerini içeren rapor “Ben Kendim Büyüdüm Demiyorum” başlığıyla yayımlandı. 

Projenin diğer bir hedefi olarak araştırma bulgularına dayanarak sorunların çözümüne yönelik modeller geliştirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin yoksulluk gibi yapısal sebepleri olsa da yoksulluğun bu çocukların yaşamında bir kısır döngü olmasını engellemek açısından eğitimin önemi üzerinde duruldu. Yine araştırma bulgularına dayanarak çocukların okul ile daha güçlü bağlar kurmaları ve burada desteklendiklerini hissetmeleriyle okul devamlarının güçlenebilmesi ve bu süreçte öğretmenlerin de hem çocukların içinde bulundukları dezavantajlı koşullarda onlara destek olabilmeleri hem de eğitimde kapsayıcılığı sağlamaları için güçlendirilmeleri gereği ele alındı. Bu kapsamda mevsimlik gezici tarım işçiliğinde çocukların durumu hakkında bilgiler yanında eğitimciler ve çocuklarla gerçekleştirilebilecek bilgilendirici ve güçlendirici etkinlikleri içeren “Kapsayıcı ve Katılımcı Okullar için Eğitimcilere Yönelik Çocuk İşçiliği ve Ayrımcılıkla Mücadele Rehberi: Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çocukları ve Eğitim” başlıklı rehber hazırlandı.

Akademik Yayın:

Uyan-Semerci, P., & Erdoğan, E. (2022). The Wellbeing of Children in the Vulnerable Context of Seasonal Migrant Workers in Turkey. Habib Tiliouine, Denise Benatuil, Maggie K.W. Lau (der.), Handbook of Children’s Risk, Vulnerability and Quality of Life (s. 253-266). Springer, Cham.

 

İlişkili Haberleri

Kaynakçaları